Informace pro žáky ubytované v Domově mládeže


Vzhledem k tomu, že se někteří žáci z důvodu vzdálenosti dojezdu do školy mohou ubytovat již v neděli 25. 4. 2021, je nutné také jejich testování. Pro ubytované žáky byl vytvořen tzv. Testovací průkaz, z toho důvodu aby se mohli následující den prokázat při příchodu do svých kmenových škol, na praxi, že již byli testováni a nemuseli se opakovaně testovat v pondělí, a následně pak záznamem o opakovaném testování v dalších navazujících dnech a praxích.

Pokud žáci přijedou jako první na praxi (26. 4. 2021 a dále), bude jim vystaveno potvrzení o testování v kmenové škole, aby se v DM netestovali znovu a nevystavovali se tak nepříjemným a stresujícím situacím.


Přijímací řízení


Vážení rodiče a uchazeči, 
na základě informace MŠMT ze dne 19. dubna 2021 vám oznamujeme, že uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2). 
vedení SPŠ Zlín

Ředitelská volna


V souvislosti s maturitami čtvrtých ročníků a příjímacím řízením uchazečů do prvních ročníků, vyhlašuje ředitel SPŠ Zlín ředitelské volno pro žáky 1. – 3. ročníků:

  • 28. dubna (praktická maturitní zkouška)
  • 3. a 4. května (jednotné přijímací zkoušky)
  • 24. a 25. května (didaktické testy – maturitní zkoušky)

Velikonoce


velikonoce

Přejeme všem žákům, jejich rodičům, zaměstnancům školy i přátelům školy příjemné a pohodové prožití velikonočních svátků.

V době od 1. do 5. dubna 2021 nebude probíhat výuka.