Ke stažení


blueRoom

Formulář pro převod hotovosti z účtu žáka


Slouží k úhradě hromadných akcí pořádaných školou (exkurze, kurzy, příspěvky pro Sdružení rodičů, Nadační fond a pod.)

Žádost o uvolnění žáka z výuky


Při absenci 2 a více dnů

Žádost o úlevu z tělesné výchovy


Vyplnit a odevzdat nejpozději do 14 dnů po zjištění skutečnosti rozhodné pro úlevy z TEV.

Žádost o uvolnění sportovců


Nutný rozpis tréninků.

seznamovací pobyt

Dopis 1.turnus


Adaptační kurz s Atmosférou

 

Dopis 2.turnus


Adaptační kurz s Atmosférou

 

Zdravotní dokumenace


Adaptační kurz s Atmosférou

 

absolventi

Žádost o vystavení duplikátu vysvědčení


Pouze pro ABSOLVENTY a bývalé žáky

 

Žádost o vystavení povrzení o studiu


Pouze pro ABSOLVENTY a bývalé žáky