Maturita


Student doing the test exam

Společná maturitní část

pro školní rok 2020/2021


Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek:

Český jazyk a literatura

 • Didaktický test

Matematika nebo Cizí jazyk – žák si volí

 • Matematika se skládá z didaktického testu
 • Cizí jazyk se skládá z didaktického testu

Nepovinné zkoušky (až dvě):

 • cizí jazyk (didaktický test)
 • matematika(didaktický test)
 • matematika rozšiřující (didaktický test)

Podrobné jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období MZ v roce 2021 ke stažení  PDF  DOCX

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová maturitní část

pro školní rok 2020/2021


Povinné zkoušky, určené pro všechny obory:

Český jazyk a literarura

 • písemná práce
 • ústní zkouška

Cizí jazyk ze společné části

 • písemná práce
 • ústní zkouška

Další 3 zkoušky – podle oborů vzdělávání ke stažení PDF  DOCX

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky ke stažení PDF  DOCX

college-student

Důležité informace


 • Informace ke všem fázím maturitní zkoušky (https://maturita.cermat.cz/)
 • Přehled změn v maturitní zkoušce jaro 2021 v návaznosti na opatření MŠMT ke stažení  PDF  DOCX
 • Poznámka k výběru cizího jazyka – pokud si žák zvolí ve společné části cizí jazyk (didaktický test), bude v profilové části skládat povinně zkoušku z cizího jazyka (ústní zkouška a písemná práce).
 • Poznámka k matematice rozšiřující – obsahem i formou vychází z Matematiky+
 • Poznámka k rozsahu písemné práce z českého jazyka a literatury – minimálně 250 slov, 120 minut.
 • Poznámka k rozsahu písemné práce z cizího jazyka – 2 texty o rozsahu 70 – 80 slov a 130 – 150 slov, 70 minut.
 • Školní seznam literárních děl z českého jazyka ke stažení PDF  DOCX
 • Témata profilových zkoušek z cizích jazyků ke stažení  PDF  DOCX
strojírenství

Maturitní témata profilových zkoušek oboru Strojírenství


elektrotechnika

Maturitní témata profilových zkoušek oboru Elektrotechnika


stavebnictví

Maturitní témata profilových zkoušek oboru Stavebnictví


technické lyceum

Maturitní témata profilových zkoušek oboru Technické lyceum