ČB rozvrh
  Hanulík Stanislav Ing.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
  1.E
ZAE
(D105)
1.E
ZAE
(D105)
2.E (pol1)
PRA
(C202)
2.E (pol1)
PRA
(C202)
2.G
ELZ
(D301)
Poho-
tovost
     
Ú
t
3.E (ar1)
RIS
(D202)
3.E (ar1)
RIS
(D202)
  1.E
ZAE
(D205)
2.G
ELZ
(D301)
         
S
t
    4.E
EPO
(D009)
4.F (pol1)
EPOc
(C111)
4.F (pol1)
EPOc
(C111)
  2.F (pol1)
CAD
(D202)
2.F (pol1)
CAD
(D202)
   
Č
t
Kon-
zul-
tace
4.B
AUMc
(D212)
4.B
AUMc
(D212)
3.F (ar1)
RIS
(D202)
3.F (ar1)
RIS
(D202)
Poho-
tovost
  4.E
EPO
(D105)
   
P
á
  2.G
ELZ
(A107)
4.E (pol1)
EPOc
(C111)
4.E (pol1)
EPOc
(C111)
2.E (pol1)
CAD
(D202)
2.E (pol1)
CAD
(D202)
1.E
ZAE
(D105)
Jídelna    

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín