ČB rozvrh
  Pekařová Michaela Mgr.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
Kon-
zul-
tace
3.B
MAT
(A307)
Poho-
tovost
  1.A (pol2)
JAN
(D304)
1.H
MAT
(D109)
1.H
MAT
(D109)
3.G
MAT
(A103)
   
Ú
t
  3.B
MAT
(A307)
2.B (pol2)
JAN
(D002)
4.E
MAT
(A106)
1.B (pol2)
JAN
(A306)
Poho-
tovost
  3.G
MAT
(D205)
   
S
t
          1.H
MAT
(D204)
  2.B (pol2)
JAN
(A307)
4.EF (mas)
MAS
(A106)
4.EF (mas)
MAS
(A106)
Č
t
    2.B (pol2)
JAN
(D209)
1.B (pol2)
JAN
(E303)
4.E
MAT
(A106)
1.A (pol2)
JAN
(E303)
       
P
á
  1.A (pol2)
JAN
(E303)
1.H
MAT
(A206)
1.B (pol2)
JAN
(D209)
3.G
MAT
(D302)
Jídelna 3.B
MAT
(A210)
     

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín