ČB rozvrh
  Vondřejcová Jana PhDr.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
  4.L (jak)
JAK
(D006)
4.L (jak)
JAK
(D006)
Poho-
tovost
  4.A (pol1)
JAN
(D208)
4.L (pol1)
JAN
(D006)
Jídelna 4.A (jak1)
JAK
(D006)
4.A (jak1)
JAK
(D006)
Ú
t
      4.K (pol1)
JAN
(D006)
4.G (pol2)
JAN
(E303)
4.G (pol2)
JAN
(E303)
4.L (pol1)
JAN
(D006)
     
S
t
                   
Č
t
4.A (jak2)
JAK
(D006)
4.A (jak2)
JAK
(D006)
Poho-
tovost
4.L (pol1)
JAN
(D002)
  4.G (pol2)
JAN
(D006)
4.A (pol1)
JAN
(D208)
4.K (pol1)
JAN
(D006)
Kon-
zul-
tace
 
P
á
      4.G (pol2)
JAN
(A307)
  4.A (pol1)
JAN
(D006)
4.K (pol1)
JAN
(D110)
     

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín