ČB rozvrh
  Fajgar Petr Mgr.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
Kon-
zul-
tace
1.G
FYZ
(E312)
2.B
FYZ
(E312)
  2.G
FYZ
(E312)
         
Ú
t
    2.E
FYZ
(D301)
1.G
MAT
(D201)
1.G
MAT
(D201)
  Poho-
tovost
3.A
MAT
(D301)
   
S
t
  1.G
FYZ
(D105)
3.A
MAT
(D305)
2.G
FYZ
(E312)
4.A
MAT
(D201)
         
Č
t
      2.E
FYZ
(D302)
4.A
MAT
(D201)
1.G
MAT
(D301)
  2.G
FYZ
(E312)
4.A (mas)
MAS
(D201)
4.A (mas)
MAS
(D201)
P
á
4.BEF (fys)
FYS
(E312)
4.BEF (fys)
FYS
(E312)
3.A
MAT
(D302)
2.B
FYZ
(E312)
1.G
FYZ
(E312)
Poho-
tovost
1.G
MAT
(D201)
     

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín