ČB rozvrh
  Končák Marian Mgr.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
  3.L
CJL
(D110)
3.F
CJL
(D104)
4.B
CJL
(D110)
4.E
CJL
(A103)
2.A
CJL
(D110)
Jídelna 1.E
CJL
(A203)
   
Ú
t
      1.A
CJL
(D109)
4.E
CJL
(A106)
3.F
CJL
(D104)
3.L
CJL
(D302)
4.B
CJL
(D110)
   
S
t
    2.A
CJL
(A203)
Poho-
tovost
  1.E
CJL
(D110)
4.E
NAS
(A203)
3.F
CJL
(D104)
Kon-
zul-
tace
 
Č
t
  3.L
CJL
(D301)
1.E
CJL
(D110)
4.E
CJL
(A103)
    Poho-
tovost
1.A
CJL
(D104)
4.B
CJL
(D109)
 
P
á
    2.A
CJL
(A203)
1.A
CJL
(D104)
           

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín