ČB rozvrh
  Kolaříková Zuzana Mgr.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
        1.A (pol1)
JAN
(A303)
4.H (pol2)
JAN
(E203)
4.L (pol2)
JAN
(D002)
     
Ú
t
  1.E (pol1)
JAN
(D002)
Poho-
tovost
4.K (pol2)
JAN
(D002)
  Poho-
tovost
4.L (pol2)
JAN
(D002)
1.F (pol1)
JAN
(A210)
   
S
t
      1.E (pol1)
JAN
(D002)
  2.F (pol2)
JAN
(C302)
Jídelna 1.F (pol1)
JAN
(D208)
   
Č
t
      4.L (pol2)
JAN
(C302)
4.H (pol2)
JAN
(A107)
1.A (pol1)
JAN
(D208)
  4.K (pol2)
JAN
(D002)
2.F (pol2)
JAN
(D209)
 
P
á
Kon-
zul-
tace
1.A (pol1)
JAN
(E203)
1.F (pol1)
JAN
(E203)
4.H (pol2)
JAN
(E203)
  2.F (pol2)
JAN
(D209)
4.K (pol2)
JAN
(C306)
1.E (pol1)
JAN
(D208)
   

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín