ZASEDACÍ POŘÁDEK

3. H Kuczmanová Dana Mgr.

Fojtů Jakub Hala Matěj Černá Daniela Krajčová Pavlína Pešek Marco Fabík Vlastimil
Kozlanská Eliška Jančíková Renáta Křek Adam Menša Richard Gerychová Lenka Medřický Jaroslav
Ševčíková Terezie Polanský Jiří Skovajsová Tereza Vašinová Kamila
Hyánková Jana Višenková Nikola
Lakotová Natálie Vejvodová Nela
        učitel