Střední průmyslová škola Zlín - Ke stažení
 
Ke stažení
Přihlásit
Uživatel:

Heslo:


Hlavní nabídka
Zkola
Počítadlo
Hodiny  
zpět Domů |
WFDownloads is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
Ke stažení > Nové soubory ke stažení
Celkem nových souborů: Poslední týden - 0 \ Posledních 30 dní - 0

Ukázat: 1 týden - 2 týdny - 30 dní

Celkem nových souborů pro dní


Požadavek na nákup
Odeslal:  spravce

Poskytl:   

Vystaveno:   05.06.2014
 
Stáhnout zde  

Požadavek na nákup
Staženo 27
Velikost souboru: 32.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Značky pro elektrotech. schémata
Odeslal:  mazal

Poskytl:   

Vystaveno:   27.05.2014
 
Stáhnout zde  

Pro 1.- 4. r. Elektro
Staženo 183
Velikost souboru: 1.05 MB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Rozdělení FET tranzistorů
Odeslal:  mazal

Poskytl:   

Vystaveno:   22.05.2014
 
Stáhnout zde  

Pro ELT 2.r
Staženo 17
Velikost souboru: 30.86 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

mikroprocesory
Odeslal:  kovar

Poskytl:   kovář

Vystaveno:   04.04.2014
 
Stáhnout zde  

procesory
Staženo 102
Velikost souboru: 817.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

ZPRÁVA Z ODBORNÉ PRAXE
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   30.01.2014
 
Stáhnout zde  

ZPRÁVA Z ODBORNÉ PRAXE
Staženo 1067
Velikost souboru: 46 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Příloha k dohodě o praxi
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   30.01.2014
 
Stáhnout zde  

Příloha k dohodě o praxi
Staženo 756
Velikost souboru: 25.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Informace pro firmu
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   30.01.2014
 
Stáhnout zde  

V příloze Vám zasíláme 2 ks dohod o zajištění odborné praxe žáků SPŠ Zlín a 2 ks příloh k dohodám o praxi, která se koná od 19. 5. do 30. 5. 2014. Prosíme o doplnění potřebných údajů, podepsání, orazítkování uvedených dokumentů a vrácení zpět prostřednictvím našich žáků nebo poštou na naši adresu. Jeden výtisk dohody i s přílohou si ponecháme a druhý výtisk podepsané dohody i s přílohou Vám obratem doručíme buď poštou nebo prostřednictvím našich žáků.
Staženo 589
Velikost souboru: 25.5 KB

Hodnocení:    (1 hlas)

Posouzení zdroje:   (0)

 

H O D N O C E N Í P R A X E
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   30.01.2014
 
Stáhnout zde  

H O D N O C E N Í P R A X E
Staženo 884
Velikost souboru: 55 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Pracovní dopis pro rodiče
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   30.01.2014
 
Stáhnout zde  

Vážení rodiče,
podobně jako v minulých letech budou i v tomto roce žáci naší školy konat v souladu se školními vzdělávacími programy a ročníkovými učebními plány odbornou praxi v délce 10 pracovních dnů, a to v době ústních maturitních zkoušek od 19. 5. do 30. 5. 2014. Odborná praxe je povinnou, těžko nahraditelnou součástí vyučování a její obsahové zaměření musí také odpovídat náplni studia příslušného oboru. Jen tak má smysl a nebude pouze formální. Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce bude praxi absolvovat asi 600 žáků naší školy, jistě pochopíte, proč Vás chceme požádat o pomoc a o účinnou spolupráci při jejím zajišťování v podnicích či firmách, v nichž působíte, nebo ve vlastní firmě, pokud podnikáte. I na základě Vašeho podnětu nebo doporučení pak naše škola uzavře Dohodu s příslušnou organizací o zajištění odborné praxe, jejíž nedílnou součástí je i kontrolní činnost našich vyučujících na jednotlivých pracovištích žáků.
Staženo 282
Velikost souboru: 31.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Dohoda o zajištění odborné praxe žáků SPŠ Zlín
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   30.01.2014
 
Stáhnout zde  

Dohoda o zajištění odborné praxe žáků SPŠ Zlín
Staženo 899
Velikost souboru: 36.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Informace o odborné praxi pro žáky SPŠ Zlín
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   30.01.2014
 
Stáhnout zde  

Odborná praxe je součástí vyučování. Trvá deset pracovních dnů v době od 19.5. do 30.5.2014.
Žáci jsou povinni splnit veškeré administrativní úkony spojené s jejím zajištěním. Potřebné informace žák nalezne na webových stránkách školy, případně mu je poskytne třídní učitel.
Praxi ve firmách konají v tomto termínu všichni žáci 1. až 3. ročníků oborů Strojírenství, Elektrotechnika a Stavebnictví a 3. ročníku oboru Technické lyceum . Čistá pracovní doba (bez přestávky) je pro všechny žáky 6 hodin denně. Cílem je konfrontace poznatků získaných ve škole s praktickými činnostmi v organizaci. Nedílnou součástí kontrolní činnosti budu návštěvy vyučujících na jednotlivých pracovištích žáků za účelem zjištění pracovních podmínek. Po ukončení praxe každý žák vypracuje zprávu (minimálně 1 až 2 stránky A 4 na PC – vzor zprávy ke stažení na webových stránkách) a předá ji třídnímu učiteli do 6. 6. 2014 spolu s formulářem hodnocení praxe. Vypracovaná zpráva bude součástí celkového hodnocení žáka na praxi, které se stane nedílnou ...
Staženo 497
Velikost souboru: 25.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Přehled činností žáka
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   30.01.2014
 
Stáhnout zde  

Přehled činností žáka v souvislosti se zajištěním administrativy pro dvoutýdenní odbornou praxi konanou v době od 19.5.2014 do 30.5.2014.
Staženo 503
Velikost souboru: 29.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Přehled činností třídního učitele
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   30.01.2014
 
Stáhnout zde  

Přehled činností třídního učitele, případně jeho zástupce v souvislosti se zajištěním administrativy pro dvoutýdenní odbornou praxi žáků v době od 19.5.2014 do 30.5.2014.
Staženo 225
Velikost souboru: 28 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Uvolnění zletilého žáka
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   07.09.2013
 
Stáhnout zde  

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ZLETILÉHO ŽÁKA


Žádám o uvolnění (jméno) ……………………….………………………………, třída ……………

z povinného vyučování ve dnech …………………………………………………………………….

z důvodů ………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

Zameškané učivo si individuálně doplním. Beru na vědomí, že má absence nebude v tomto případě po návratu do školy nijak zohledněna.
Staženo 95
Velikost souboru: 25 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Uvolnění sportovců
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   07.09.2013
 
Stáhnout zde  

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ŽÁKA – SPORTOVCE


Žádáme o uvolnění syna/dcery……………………….…………………………, třída ……………

z povinného vyučování ve dnech - viz měsíční rozpis tréninků a zápasů .

Zameškané učivo si náš syn/naše dcera individuálně doplní. Bereme na vědomí, že jeho/její absence nebude v tomto případě po návratu do školy nijak zohledněna.

Beru na vědomí, že jsem jako zákonný zástupce zodpovědný za svého syna/dceru po dobu jeho přesunu na sportoviště a ze sportoviště do budovy školy SPŠ Zlín.
Staženo 74
Velikost souboru: 26.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Změna služeb – rámcová smlouva T-Mobile
Odeslal:  admin

Poskytl:   Jitka Klapilová

Vystaveno:   07.09.2013
 
Stáhnout zde  

ZMĚNA SLUŽEB – RÁMCOVÁ SMLOUVA T-MOBILE

Usnesením Rady zlínského kraje byly přijaty dodatky k Rámcové smlouvě, která je uzavřená mezi Zlínským krajem a společností T-Mobile Czech Republic a.s.
Na základě těchto dodatků dochází k navýšení poskytovaných služeb za stávající cenu. Dodatek je platný
od 1. 7. 2013.
Staženo 208
Velikost souboru: 35.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

příklady PLC_STR
Odeslal:  kovar

Poskytl:   Kovář

Vystaveno:   31.05.2013
 
Staženo 151
Velikost souboru: 415.68 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

příklady PLC - učitel
Odeslal:  kovar

Poskytl:   Kovář

Vystaveno:   31.05.2013
 
Staženo 187
Velikost souboru: 790.58 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

příklady PLC
Odeslal:  kovar

Poskytl:   Kovář

Vystaveno:   31.05.2013
 
Staženo 594
Velikost souboru: 486.13 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Programování PLC_STR
Odeslal:  kovar

Poskytl:   Kovář

Vystaveno:   31.05.2013
 
Staženo 129
Velikost souboru: 540.7 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Nejstahovanější
Hledání GooglePřítomní
Celkem: 8
Uživatelé: 0
Návštevy: 8
Nikdo z uživatelů tu není.
SPŠ Zlín
Copyright © 2006 by SPŠ  Zlín |  Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project  |  Design by  IMAGO DESIGN CORP.
Zprávy a kalendář | Obědy | Suplování | Organizace školního roku | Absence žáků