Střední průmyslová škola Zlín - Ke stažení
 
Ke stažení
Přihlásit
Uživatel:

Heslo:


Hlavní nabídka
Zkola
Počítadlo
Hodiny  
zpět Domů |
WFDownloads is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of InBox Solutions (http://www.inboxsolutions.net)
Ke stažení > Nové soubory ke stažení
Celkem nových souborů: Poslední týden - 0 \ Posledních 30 dní - 0

Ukázat: 1 týden - 2 týdny - 30 dní

Celkem nových souborů pro dní


Úprava tarifů a cen T-Mobile od 1.7.2016
Odeslal:  admin

Poskytl:   Klapilová Jitka

Vystaveno:   24.06.2016
 
Stáhnout zde  

Úprava tarifů a cen T-Mobile od 1.7.2016
Staženo 61
Velikost souboru: 353.49 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Ceník - T-Mobile
Odeslal:  admin

Poskytl:   Klapilová Jitka

Vystaveno:   24.06.2016
 
Stáhnout zde  

Ceník - T-Mobile
Staženo 54
Velikost souboru: 1.55 MB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Klopné obvody, registry
Odeslal:  prokopova

Poskytl:   Z. Prokopová

Vystaveno:   31.03.2016
 
Stáhnout zde  

Sekvenční obvody - klopné obvody, registry.
Staženo 25
Velikost souboru: 404.93 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Čítače
Odeslal:  prokopova

Poskytl:   Z. Prokopová

Vystaveno:   31.03.2016
 
Stáhnout zde  

Sekvenční obvody - čítače.
Staženo 22
Velikost souboru: 262.3 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Závazná přihláška na volitelný lyžařský kurz „ALPY 2016“
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   01.03.2016
 
Stáhnout zde  

Závazná přihláška

Na volitelný lyžařský kurz „ALPY 2016“

V kalendářním roce 2016 se chci zúčastnit sedmidenního lyžařského kurzu SPŠ Zlín.
Kurz bude realizován v jednom z evropských špičkových lyžařských středisek v posledním výukovém týdnu prosince 2016.
Staženo 100
Velikost souboru: 51.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

KURZ V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 V ALPÁCH!!!
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   01.03.2016
 
Stáhnout zde  

Pozor důležitá informace pro studenty
ZÁVAZNÝ ZÁJEM O VOLITELNÝ LYŽAŘSKÝ
KURZ V PŘÍŠTÍM ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
V ALPÁCH!!!
_______________________________________________________
V příštím školním roce nabízíme pro studenty 4. a 3. ročníku možnost absolvovat tradiční volitelný lyžařský kurz pro průměrné a dobré lyžaře v rakouských nebo italských Alpách.
Kurz bude realizován v jednom ze špičkových evropských lyžařských středisek (je v jednání) v posledním výukovém týdnu prosince 2016.
Staženo 102
Velikost souboru: 371.15 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

ZPRÁVA Z ODBORNÉ PRAXE
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   20.01.2016
 
Stáhnout zde  

ZPRÁVA Z ODBORNÉ PRAXE

Jméno: Kateřina Králová
Třída: 4.D
Obor vzdělávání: ekonomické lyceum
Školní rok: 2015/2016
Staženo 970
Velikost souboru: 48 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Přehled činností žáka
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   20.01.2016
 
Stáhnout zde  

Přehled činností žáka v souvislosti se zajištěním administrativy pro dvoutýdenní odbornou praxi konanou v době od 16.5.2016 do 27.5.2016.

1. Vrátit třídnímu učiteli vyplněnou vrácenku z dopisu pro rodiče nejpozději do 26.2.2016 – týká se všech žáků, kteří byli zařazeni na praxi školou i ostatních, kteří si zajišťují praxi s pomocí rodičů. V případě nezajištěné praxe napomáhat třídnímu učiteli s jejím sháněním. Využít učitelů odborných předmětů, PRA aj. Praxi nutno bezpodmínečně zajistit, takže pokud žák nemá, může mu být přidělena i hodně vzdálená např. od jeho bydliště – škola nedisponuje neomezenými možnostmi.
Staženo 421
Velikost souboru: 29.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Přehled činností třídního učitele
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   20.01.2016
 
Stáhnout zde  

Přehled činností třídního učitele, případně jeho zástupce v souvislosti se zajištěním administrativy pro dvoutýdenní odbornou praxi žáků v době od 16.5.2016 do 27.5.2016

1. Předat všem žákům dopisy pro rodiče, nejpozději do 22.1.2016. (U žáků vybraných školou do organizací budou dopisy pro rodiče odlišné.)
Staženo 241
Velikost souboru: 28.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Vyhláška o odborné praxi
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   20.01.2016
 
Stáhnout zde  

Vyhláška o odborné praxi vychází ze ŠVP, stanovuje závazný postup a povinnosti žáků i učitelů při zajišťování povinné desetidenní odborné praxe pro žáky školy, včetně všech administrativních úkonů s tím spojených.

Termín odborné praxe: 16. 5. – 27. 5. 2016
Staženo 286
Velikost souboru: 122.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Příloha k dohodě o praxi
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   20.01.2016
 
Stáhnout zde  

Příloha k dohodě o praxi


Na základě dohody uzavřené mezi SPŠ Zlín, tř. Tomáše Bati 4187

a organizací ...........................................................................................................................
(název a sídlo organizace)
Staženo 676
Velikost souboru: 25.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Informace o odborné praxi pro žáky SPŠ Zlín
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   20.01.2016
 
Stáhnout zde  

Informace o odborné praxi pro žáky SPŠ Zlín


Odborná praxe je součástí vyučování. Trvá deset pracovních dnů v době od 16.5. do 27.5.2016.
Žáci jsou povinni splnit veškeré administrativní úkony spojené s jejím zajištěním. Potřebné informace žák nalezne na webových stránkách školy, případně mu je poskytne třídní učitel.
Praxi ve firmách konají v tomto termínu všichni žáci 1. až 3. ročníků oborů Strojírenství, Elektrotechnika a Stavebnictví a 3. ročníku oboru Technické lyceum . Čistá pracovní doba (bez přestávky) je pro všechny žáky 6 hodin denně. Cílem je konfrontace poznatků získaných ve škole s praktickými činnostmi v organizaci. Nedílnou součástí kontrolní činnosti budu návštěvy vyučujících na jednotlivých pracovištích žáků za účelem zjištění pracovních podmínek. Po ukončení praxe každý žák vypracuje zprávu (minimálně 1 až 2 stránky A 4 na PC – vzor zprávy ke stažení na webových stránkách) a předá ji třídnímu učiteli do 3. 6. 2016 spolu s formulářem hodnocení praxe. Vypracovaná zpráva bude součástí ...
Staženo 520
Velikost souboru: 25.5 KB

Hodnocení:    (1 hlas)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Informace pro firmu
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   20.01.2016
 
Stáhnout zde  

Vážení přátelé !

V příloze Vám zasíláme 2 ks dohod o zajištění odborné praxe žáků SPŠ Zlín a 2 ks příloh k dohodám o praxi, která se koná od 16. 5. do 27. 5. 2016. Prosíme o doplnění potřebných údajů, podepsání, orazítkování uvedených dokumentů a vrácení zpět prostřednictvím našich žáků nebo poštou na naši adresu. Jeden výtisk dohody i s přílohou si ponecháme a druhý výtisk podepsané dohody i s přílohou Vám obratem doručíme buď poštou nebo prostřednictvím našich žáků.
Staženo 546
Velikost souboru: 25.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Hodnocení praxe
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   20.01.2016
 
Stáhnout zde  

H O D N O C E N Í P R A X E

Jméno žáka : Třída :

1. Pokud by bylo ve Vaší organizací volné místo, přijali byste tohoto praktikanta?

a) ano b) ne c) snad, až po delší zkušební lhůtě
Staženo 899
Velikost souboru: 56 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Dopis pro rodíče
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   20.01.2016
 
Stáhnout zde  

Vážení rodiče,
podobně jako v minulých letech budou i v tomto roce žáci naší školy konat v souladu se školními vzdělávacími programy a ročníkovými učebními plány odbornou praxi v délce 10 pracovních dnů, a to v době ústních maturitních zkoušek od 16. 5. do 27. 5. 2016. Odborná praxe je povinnou, těžko nahraditelnou součástí vyučování a její obsahové zaměření musí také odpovídat náplni studia příslušného oboru. Jen tak má smysl a nebude pouze formální. Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce bude praxi absolvovat téměř 600 žáků naší školy, jistě pochopíte, proč Vás chceme požádat o pomoc a o účinnou spolupráci při jejím zajišťování v podnicích či firmách, v nichž působíte, nebo ve vlastní firmě, pokud podnikáte. I na základě Vašeho podnětu nebo doporučení pak naše škola uzavře Dohodu s příslušnou organizací o zajištění odborné praxe, jejíž nedílnou součástí je i kontrolní činnost našich vyučujících na jednotlivých pracovištích žáků.
Čistá pracovní doba (bez přestávky) je pro žáky všech ročníků 6 hodin ...
Staženo 324
Velikost souboru: 31.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Pracovní dohoda
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   20.01.2016
 
Stáhnout zde  

Dohoda o zajištění odborné praxe žáků SPŠ Zlín


Střední průmyslová škola Zlín, tř. Tomáše Bati 4187, 762 47 Zlín

zastoupená Ing. Radomírem Nedbalem, ředitelem školy

a

.................................................................................................................................................
(název a sídlo organizace nebo firmy, případně pracoviště)


zastoupená ............................................................................................................................
(jméno odpovědného pracovníka a jeho funkce)


uzavírají smlouvu o zajištění odborné praxe žáků studijního oboru:

strojírenství *) elektrotechnika *) stavebnictví *)
technické lyceum *)

*) nehodící se škrtněte
Staženo 777
Velikost souboru: 36.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

PF 2016
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   18.12.2015
 
Stáhnout zde  

PF 2016
Staženo 52
Velikost souboru: 1.49 MB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

PLC hardware
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   13.01.2015
 
Stáhnout zde  

Další na vyžádání na kovar@spszl.cz
PLC_hardware_ELE.doc
PLC_hardware_LYT.doc
PLC_hardware_STR.doc
Staženo 152
Velikost souboru: 101 B

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Požadavek na nákup
Odeslal:  spravce

Poskytl:   

Vystaveno:   05.06.2014
 
Stáhnout zde  

Požadavek na nákup
Staženo 274
Velikost souboru: 32.5 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Uvolnění zletilého žáka
Odeslal:  admin

Poskytl:   

Vystaveno:   07.09.2013
 
Stáhnout zde  

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ ZLETILÉHO ŽÁKA


Žádám o uvolnění (jméno) ……………………….………………………………, třída ……………

z povinného vyučování ve dnech …………………………………………………………………….

z důvodů ………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

Zameškané učivo si individuálně doplním. Beru na vědomí, že má absence nebude v tomto případě po návratu do školy nijak zohledněna.
Staženo 297
Velikost souboru: 25 KB

Hodnocení:    (0 hlasů)

Posouzení zdroje:   (0)

 

Nejstahovanější
Hledání GooglePřítomní
Celkem: 17
Uživatelé: 0
Návštevy: 17
Nikdo z uživatelů tu není.
SPŠ Zlín
Copyright © 2006 by SPŠ  Zlín |  Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2003 The XOOPS Project  |   Správce stránek
Zprávy a kalendář | Obědy | Suplování | Organizace školního roku | Absence žáků