Novinky


 • Nový odkaz na Bakaláře
  Bakaláři byli přesunuti na nový server.
  Změnila se adresa na webové Bakaláře. Pokud máte odkaz na webové Bakaláře uložen na svých mobilech, tabletech, noteboocích a počítačích, pak si změňte odkaz na adresu:
   

 • Vánoční prázdniny

  Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 21. prosince 2020  a skončí v neděli 3. ledna 2021 (viz MŠMT). 

  Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. V případě rotační prezenční výuky (po týdnech) začnou třídy B, F, H, L (lichý kalendářní týden).  


 • Den otevřených dveří Fakulty strojní ČVUT

  Virtuální Den otevřených dveří Fakulty strojní ČVUT proběhne v sobotu, 16. ledna 2021 od 16.00 hodin.

  Během on-line události bude poskytnuta možnost chatu. Na Vaše dotazy bude odpovídat děkan a proděkan FS ČVUT i naši studenti z Engineering student Club. Diskuse s našimi studenty bude probíhat na platformě MS TEAMS.

  Odkaz na podrobné informace o celém programu Dnů otevřených dveří: https://www.fs.cvut.cz/dod-online.
  Odkazy k připojení budou na výše uvedené stránce zveřejněny nejpozději do 14. 1. 2021.


 • Den otevřených dveří
  Dny otevřených dveří (20. a 21. listopadu) jsou zrušeny.
  Další plánovaný termín prezentace školy je 2.února 2021.

 • Maturitní zkoušky Jaro 2021 – OPRAVNÝ TERMÍN
  Přihlášky na studijním oddělení:
  23.11. – 25.11.2020                                8,00-12,00 hod. 

 • Magazín pro uchazeče VUT

  Pro zájemce o studium na VUT je určen Magazín pro uchazeče VUT s nabídkou studijních oborů pro akademický rok 2021/2022. Obsahuje nejen přehled studijních programů všech fakult a součástí univerzity, ale také zajímavé informace o VUT, přijímacích zkouškách, studentských spolcích, univerzitních soutěžích, kolejích a menzách a mnoho dalšího.


 • Zrušení třídních schůzek

  Vzhledem k současné situaci se ruší třídní schůzky, které se měly uskutečnit 10. listopadu 2020.


 • Uzavření klasifikace

  Čtvrtletní klasifikace bude uzavřena v pátek 6. listopadu 2020.


 • Úřední hodiny

  Od čtvrtka 29.10. budou úřední hodiny pro veřejnost každý týden ve středu od 8 do 12 hodin.


 • Podzimní prázdniny
  Na základě mimořádného opatření MŠMT budou v příštím týdnu prodlouženy podzimní prázdniny o pondělí 26. a úterý 27. října (viz příloha). 
  Výuka nebude probíhat celý příští týden. 

 • Distanční výuka

  V pondělí 5. 10. přechází výuka na naší škole na distanční formu, zatím na dobu neurčitou. Distanční výuka je pro žáky povinná (viz novela Školského zákona s účinností od 25. 8. 2020, § 184a).
  Škola bude komunikovat se žáky a rodiči prostřednictvím BAKALÁŘŮ.
  Podle Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice ze dne 1. října 2020 mají žáci od 5. října ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE.


 • Mimořádné opatření

  Dne 10.9.2020 v 00:00 hodin nabylo účinnosti opatření MZ k plošné povinnosti nošení ochranných prostředků úst a nosu ve všech vnitřních prostorech staveb a ve veřejné hromadné dopravě.

  Mimořádné opatření je vyvěšeno: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani/ .

  V návaznosti byla zveřejněna také TZ: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

  Další dokumenty:

  Péče o roušky. 

  Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani


 • Maturitní zkoušky „Podzim 2020“

  Rozpis žáků u maturitní zkoušky „Podzim 2020“ je k dispozici po přihlášení na intranetu školy v sekci Dokumenty žáci.


 • Výdej obědů

  V pondělí 7. 9. a úterý 8. 9. se  vydávají  obědy  od 11:00 hod. do 13:30 hod.


 • Autoškola u nás ve škole

  Zájemci o získání ŘP v podzimním běhu (konec září – listopad 2020), hlaste se závazně u Dr. Konečného – kabinet – tělocvična F209. Termín závazné přihlášky je do 28.9. 2020!


 • Burza učebnic

  Burza učebnic se koná v úterý 8. září 2020 v 11:30 hodin v tělocvičně SPŠ.

   

   


 • Zahájení školního roku

  Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září v 8 hodin v kmenových učebnách (bez roušek a prohlášení o bezinfekčnosti).

 • Třídní schůzky prvních ročníků

  Třídní schůzky v prvním ročníku se konají 1. září 2020 v 15:30 hodin v budově školy (v kmenových učebnách tříd).

 • Výdej obědů

  V úterý 1. 9. se obědy vydávají od 10:30 hod. do 13:00 hod.

 • PODZIM 2020 – maturitní zkoušky

  Přihlašování proběhne ve dnech 1. – 27. července.
  Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury odevzdají žáci do 25. července.


  Výpis z přihlášky obdrží žáci elektronicky po 27. červenci na e-mail, který uvedli na přihlášce. V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje. Správnost údajů na výpisu žák osobně nepotvrzuje ve škole.


  Registrace na VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA bude umožněna od 1. srpna.
  14. srpna zveřejní MŠMT nejpozději jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SŠ MZ.


  17. srpna škola zpřístupní žákům elektronickou pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.
  28. srpna se koná praktická maturitní zkouška (přihlášení žáci dostanou pozvánku poštou).


  1. – 4. září se konají písemné zkoušky SČ MZ na spádových školách.
  7. a 8. září se konají ústní zkoušky společné a profilové části MZ.

  Přihlášení žáci dostanou pozvánku poštou.
  7. září: třídy 4. E, 4. H, 4. K
  8. září: třídy 4. F, 4. L

 • Nové rozvrhy

  Nové rozvrhy pro školní rok 2020/2021 najdete v Bakalářích.

 • Výsledky přijímacího řízení

  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději v úterý 16. června 2020 na webových stránkách SPŠ Zlín (www.spszl.cz) po zadání registračního čísla.

  Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce žáka (pouze ten, který je uveden na přihlášce) může vyzvednout osobně ve škole v pátek 19. června od 8 do 18 hodin a v pondělí 22. června od 8 do 16 hodin. Nevyzvednutá záporná rozhodnutí odešle škola poštou v pondělí 22. června odpoledne.

  Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je 5 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů. Žádost o vydání nového rozhodnutí lze podat do 3 pracovních dnů od doručení záporného rozhodnutí.

  V oboru Technické lyceum se budou vyplňovat závazné přihlášky ke studiu druhého cizího jazyka (německý nebo ruský jazyk) při odevzdání zápisového lístku. První cizí jazyk je pro všechny žáky anglický jazyk.

 • Nábor dobrovolníků Zlín Film Festival
 • Praxe žáků

  V souvislosti se změnou termínu maturitních zkoušek jsou praxe žáků prvních až třetích ročníků ve firmách zrušeny.

 • Termíny maturitních zkoušek

  18. května – Uzavřená klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/20. Informace budou dostupné v Bakalářích.
  26. května – Praktická maturitní zkouška
  27. května – TU předávají vyplněné výstupní listy paní Klapilové, čipy a studijní průkazy paní Kaplanové, vyklizené šatní skříňky si převezme pan školník. V následujících dnech se budou žáci při vstupu do školy prokazovat občanským průkazem.
  29. května – Vysvědčení za 4. ročník budou předávat TU v průběhu 2. a 3. vyučovací hodiny v učebnách, kde probíhají konzultace. 2. hodina – 1. polovina, 3. hodina – 2. polovina
  1. června – MATURITNÍ ZKOUŠKY: didaktický test – matematika a anglický jazyk
  2. června – MATURITNÍ ZKOUŠKY: didaktický test – český jazyk
  3. června – MATURITNÍ ZKOUŠKY: Matematika +
  9. – 15. června – ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: třídy 4. B, 4. E, 4. H, 4. K
  16. – 22. června – ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY: třídy 4. A, 4. F, 4. G, 4. L

  Další informace budou zveřejňovány průběžně. Sledujte Bakaláře a webové stránky školy.