Povinně zveřejňované informace


rada

Školská rada


Školská rada je orgán, který je zřízen na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení a sestává se ze zástupců zřizovatele, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů a pedagogických pracovníků školy.

Počet členů naší školské rady je 6. Funkční období člena rady je 3 roky.

Členové školské rady:

Mgr. Petr Fajgar
Ing. Stanislav Hanulík
Ing. et Ing. Jiří Korec
Martina Kuldová
Marcela Pospíšilová
Mgr. Pavel Růžička

GDPR

GDPR


Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ: 00559482 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem.
Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Kontakt na pověřence: poverenec.oou@spszl.cz

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace,
která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely: