Přijímací řízení


NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:
Ředitel SPŠ Zlín oznamuje, že uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu. Podmínkou je, že písemně potvrdí řediteli SPŠ Zlín do 14. května 2021 konání této zkoušky v náhradním termínu.  
Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo. 
Uchazeč může ve školním roce 2020/21 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. 
 
Vážení rodiče a uchazeči, 
na základě informace MŠMT ze dne 19. dubna vám oznamujeme, že uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2). 
vedení SPŠ Zlín
 

Ředitel Střední průmyslové školy Zlín oznamuje všem uchazečům a jejich rodičům změny v souvislosti s konáním jednotných přijímacích zkoušek, viz „Opatření obecné povahy“ č.j.: MSMT-4337/2021-6 a MSMT-583/2021-3:  

  • S ohledem na současnou epidemickou situaci dochází k posunu termínu konání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky ve dnech 3. a 4. května 2021, náhradní termín je stanoven na  2. a 3. června 2021. 
  • Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna. 
  • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 na 85 minut). 
  • Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky je přílohou tohoto oznámení.  
  • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021

Jak bude vypadat přijímací zkouška?

Přijímací zkouška probíhá formou didaktického testu z předmětů český jazyk a matematika.

Bude hrát nějakou roli i prospěch na základní škole?

Ano, při přijímacím řízení bude zohledněno pololetní vysvědčení z 9. třídy. Body můžou žáci získat také za účast v různých soutěžích, olympiádách apod.

Dokdy a jak je možné podat přihlášku?

Uzávěrka podání přihlášek je 1. března 2021. Přihlášku (vyplněnou a potvrzenou od současné základní školy) je možno odevzdat osobně v budově SPŠ Zlín každý den v době od 8 do 14 hodin nebo je poslat poštou.

Kde sehnat přihlášku na SŠ?

Uchazeči zpravidla dostanou přihlášku na ZŠ, případně si ji mohou stáhnout zde a vyplnit dle vzoru.

Jak se na přijímací řízení co nejlépe připravit?

Doporučujeme vám seznámit se s ilustračními testy společnosti CERMAT. Zájemcům o studium na naší škole navíc nabízíme také přípravné kurzy.

Co dělat, když jsem nenašel informaci, kterou jsem hledal?

V tom případě kontaktujte Ing. Věru Plškovou nebo Ing. Radomíra Nedbala.

Kolik žáků přijímáme ve školním roce 2021/2022?

Strojírenství (23 – 41 – M/01 ): 60 žáků

Elektrotechnika (26 – 41 – M/01): 60 žáků

Stavebnictví (36 – 47 – M/01): 60 žáků

Technické lyceum (78 – 42 – M/01): 60 žáků

Střední průmyslová škola Zlín
Střední průmyslová škola Zlín