Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás pozvali na konzultační den s našimi učiteli, který se koná

v úterý 21. listopadu 2017

s tímto programem:

1. Od 14:30 do 16:00 hod. můžete osobně navštívit naše učitele v jejich kabinetech. Časově náročnější projednávání otázek si raději dohodněte s učiteli v náhradním termínu.

2. Od 15:30 do  16:00 hod. zveme zvolené důvěrníky všech tříd a ročníků na shromáždění Sdružení rodičů do sborovny školy.

3. Od 16:00 do 16:30 hod. budou pohovory s třídními učiteli v mateřských učebnách, při nichž Vám budou poskytnuty informace o prospěchu, chování a absenci žáků jednotlivých tříd. Po skončení třídní schůzky můžete dále navštívit učitele v jejich kabinetech.


Zároveň si dovolujeme Vás pozvat na volby do školské rady, kde si zvolíte zástupce z řad rodičů a zletilých žáků. Volby se uskuteční v den konání třídních schůzek, tj. 21. listopadu od 14:30 hod. do 17:00 hodin v budově naší školy, v učebně D 06.

Těšíme se na Vaši účast.

Ing. Radomír Nedbal
ředitel školy