Svoboda Ladislav, Ing.

informatika, mechanika
  • Tel: 577005360
  • Místnost: D308
  • Konzultace: Středa 0. vyučovací hodina
Střední průmyslová škola Zlín