Třinecké železárny


V pondělí 3. října se třída 4. B zúčastnila exkurze do Třineckých železáren. Žáci navštívili vysokou pec, kde probíhal odpich. Dále ocelárnu a kontilití, kde byly odlévány sochory kruhového a čtvercového průřezu. Na závěr exkurze si prohlédli výrobu drátu na kontidrátové trati.