Vánoční volejbalové turnaje


pořadí chlapci: pořadí dívky:
1. 4.K1.3.L
2.4.F2.2.K
3.4.B3. MIX
4.3.K4. 4.L
5.2.H5. 4.K
6.4.H6. 2.L
7.3.H
8.4.L
9.2.G
Výsledková listina
V termínech 20. a 22.12. 2022 se na naší škole uskutečnil mezitřídní volejbalový turnaj, kterého se v kategorii chlapců zúčastnilo 20 družstev (škoda, že se den před turnajem odhlásila 2.A) a v kategorii dívek neuvěřitelných 6 družstev. Všem sportovcům bych chtěl poděkovat za předvedené výkony a v některých případech za fantastickou bojovnost.
Nelze zapomenout ani na diváky, kteří přišli podpořit své spolužáky a mnohdy se jim podařilo vyhecovat družstva k lepším výkonům.
Touto cestou bych chtěl poděkovat i učitelům TEV, kteří vydrželi na rozhodcovských postech dlouhé hodiny a svým rozhodováním přispěli též ke zdárnému průběhu turnajů.
 
 
Ceny pro nejlepší zajistil Nadační fond SPŠ Zlín.
 
Závěrem ještě jednou dík všem.
 
MOTO pro příští rok: Odlož stud a zahoď žal, zamiluj si volejbal. Když sám sobě uvěříš, za rok jistě zvítězíš.