Přihlášky k maturitě – PODZIM 2024


Přihlášky k maturitní zkoušce v opravném termínu Podzim 2024 jsou připraveny k podpisu na studijním oddělení A 05 u paní Kaplanové každý pracovní den od 8 do 15 hodin.

Termín přihlášení: do 25. 6. 2024

Žáci s certifikátem z AJ přinesou pouze novou žádost o prominutí zkoušky z AJ v podzimním termínu, kopii certifikátu ne. Žáci konající ústní zkoušku z českého jazyka, doloží k přihlášce seznam četby pro podzimní termín MZ.