Erasmus+ 2022 Budapešť


Deset vybraných studentů oboru stavebnictví, strojírenství a elektrotechnika jsou v tyto dny na 21 denní odborné stáži v Budapešti.


Třinecké železárny


V pondělí 3. října se třída 4. B zúčastnila exkurze do Třineckých železáren. Žáci navštívili vysokou pec, kde probíhal odpich. Dále ocelárnu a kontilití, kde byly odlévány sochory kruhového a čtvercového průřezu. Na závěr exkurze si prohlédli výrobu drátu na kontidrátové trati.

Výměnný pobyt


V rámci výměnného programu s partnerskou školou VTI Izegem tráví tento týden naši studenti v Belgii.
Mají možnost poznat nejen historii a kulturu země, ale také běžný život v belgické rodině. Výměnný program probíhá již od roku 1998.
 

Dárcovství kostní dřeně a krevních složek


V úterý 27. září se na naší škole uskutečnila přednáška na téma dárcovství kostní dřeně a krevních složek. Na přednášce jsme se dověděli, pro které pacienty je určena transplantace kostní dřeně, jakým způsobem probíhá a také kdo se může stát dárcem kostní dřeně. Součástí přednášky byl i nábor nových dárců do registru dárců kostní dřeně, do kterého se přihlásily desítky našich žáků.


Netradiční hodina ekonomiky


První aprílový den jsme hodinu ekonomiky ve třídě 4.B strávili netradičně. Zavítal k nám finanční poradce pan Michal Sekula. Studentům přišel podat bližší informace o možnostech zhodnocení volných finančních prostředků. Řeč byla o inflaci, vhodných investičních produktech, výnosnosti ve spojení s rizikem a likviditou, zmíněny byly investiční fondy a krátká zastávka proběhla i u kryptoměn. Nabyté vědomosti studenti jistě využijí v praktickém životě. 
 

Hyundai Nošovice


Dne 12.11.2021 navštívila třída 3.K z oboru Stavebnictví automobilku Hyundai v Nošovicích, kde si prohlédla výrobní haly za plného provozu.


MSV Brno 2021


Ve středu 10. 11. 2021 se žáci tříd: 3.A, 3.B, 3.G+H STR, 4.A, 4.G+H STR, žáci kroužků KOVO a Moderní technologie zúčastnili exkurze na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna. 

Na MSV byly zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Nosným oborem bylo tradičně obrábění a tváření. Hlavním tématem letošního ročníku MSV byl Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby. Mezi další zvýrazněná témata patřila cirkulární ekonomika s ohledem na nakládání s materiálními zdroji v rámci udržitelného rozvoje. 

 


Poslanecká sněmovna parlamentu ČR


Žáky 4.H v rámci exkurze do Prahy prováděl Poslaneckou sněmovnou České republiky poslanec ze Zlína Marek Novák a setkali se i s předsedou poslanecké sněmovny v jeho pracovně.


Český den proti rakovině


Letos se naše škola zapojila do 25. ročníku celonárodní sbírky Ligy proti rakovině, jejíž výtěžek poslouží k boji se zákeřnou nemocí – rakovinou.  

Učitelé a studenti si koupili známý symbol této akce – žlutou kytičku. Skupina studentů také vyrazila květiny prodávat do ulic Zlína. Celkově jsme přispěli částkou 10 753 Kč.

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do akce zapojili! 


FOR ARCH


Třída 4.K v rámci Exkurze do Prahy navštívila dne 24.9.2021 stavební veletrh FOR ARCH v Praze – Letňanech.

Hyundai


V pátek 17.9.2021 navštívili žáci třídy 3.A (obor strojírenství) automobilku Hyundai v Nošovicích. V rámci exkurze si žáci prohlédli výrobní linku a seznámili se s aktuální výrobní řadou automobilů Hyundai, které se momentálně v Nošovicích vyrábějí. Jedná se o typovou řadu vozů i30, Tucson a elektromobil Kona Electric. 


Adaptační program


Naše škola ve spolupráci se Sociálně pedagogickou poradnou připravila pro žáky 1. ročníku adaptační program. Cílem aktivity bylo seznámení se žáků mezi sebou navzájem, seznámení žáků tříd s třídním učitelem a nasměrování pozitivního vývoje třídní skupinové dynamiky. Měli jsme velké štěstí na krásné počasí a tak se adaptační kurzy mohly konat ve velké většině na školní zahradě a hřišti. (VO)


Burza učebnic


Ve středu 8. září 2021 v 11:30 v tělocvičně SPŠ se uskuteční burza učebnic.

Přijďte prodat nebo nakoupit studijní materiál.


Třetí lyžařský kurz


Tentokrát tráví týden v Karlově třídy 2.B a 2.K. Sice jsme začali deštivě, ale končíme sněžením a sluníčkem.