ČB rozvrh
  Bartončík Milan  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
                   
Ú
t
Kon-
zul-
tace
1.F (pra3)
PRA
(C105)
1.F (pra3)
PRA
(C105)
1.F (pra3)
PRA
(C105)
Poho-
tovost
         
S
t
                   
Č
t
                   
P
á
                   

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín