ČB rozvrh
  Juříček Zdeněk Mgr.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
      4.G (pol1)
JAN
(D208)
4.G (pol1)
JAN
(D208)
4.B (pol1)
JAN
(D208)
4.K (pol1)
JAN
(D209)
Jídelna    
Ú
t
      4.A (pol1)
JAN
(E303)
4.B (pol1)
JAN
(D208)
4.K (pol1)
JAN
(D209)
4.G (jak)
JAK
(E303)
4.G (jak)
JAK
(E303)
   
S
t
4.K (jak)
JAK
(D208)
4.K (jak)
JAK
(D208)
2.G (pol1)
JAN
(E303)
4.A (pol1)
JAN
(E303)
4.G (pol1)
JAN
(D208)
         
Č
t
          2.G (pol1)
JAN
(E303)
  4.A (jak)
JAK
(D208)
4.A (jak)
JAK
(D208)
 
P
á
Kon-
zul-
tace
2.G (pol1)
JAN
(A206)
Poho-
tovost
Poho-
tovost
4.K (pol1)
JAN
(A206)
4.B (pol1)
JAN
(A307)
4.G (pol1)
JAN
(D302)
4.A (pol1)
JAN
(E203)
   

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín