ČB rozvrh
  Konečná Zdeňka Mgr.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
  4.H (nej)
NEJ
(D002)
3.AB (tev3)
TEV
(T2)
3.F (tev2)
TEV
(T3)
2.AB (te3d)
TEV
(T2)
1.KL (td)
TEV
(T1)
2.E (tev1)
TEV
(T1)
     
Ú
t
    3.F (tev2)
TEV
(T3)
4.GH (td)
TEV
(T2)
Poho-
tovost
  1.AB (tev3)
TEV
(T2)
2.HKL (td)
TEV
(T2)
   
S
t
  1.KL (td)
TEV
(T1)
3.K (tev1)
TEV
(T1)
3.GH (td)
TEV
(T3)
4.E (tev1)
TEV
(T3)
Jídelna 1.E (tev1)
TEV
(T2)
     
Č
t
Kon-
zul-
tace
2.E (tev1)
TEV
(T1)
2.AB (te3d)
TEV
(T2)
4.H (nej)
NEJ
(D002)
3.AB (tev3)
TEV
(T2)
  1.E (tev1)
TEV
(T1)
1.AB (tev3)
TEV
(T2)
   
P
á
  2.HKL (td)
TEV
(T1)
  4.GH (td)
TEV
(T2)
  Poho-
tovost
3.GH (td)
TEV
(T3)
3.K (tev1)
TEV
(T1)
   

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín