ČB rozvrh
  Nesvadbová Renata Ing.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
  1.B
STT
(D302)
3.G (str)
STR
(D108)
2.G (pol1)
CAD
(D310)
2.G (pol1)
CAD
(D310)
  3.B (pol1)
PPK
(D309)
3.B (pol1)
PPK
(D309)
3.B (pol1)
PPK
(D309)
Kon-
zul-
tace
Ú
t
  3.B
STT
(D103)
  1.B
STT
(D108)
4.A
STT
(D108)
4.B (pol2)
PPK
(D309)
4.B (pol2)
PPK
(D309)
4.B (pol2)
PPK
(D309)
   
S
t
            4.A (pol1)
PPK
(D309)
4.A (pol1)
PPK
(D309)
4.A (pol1)
PPK
(D309)
 
Č
t
  4.A
STT
(D108)
4.G (str)
STR
(D108)
3.B
STT
(D108)
Poho-
tovost
3.G (str)
STR
(D108)
Poho-
tovost
     
P
á
    2.B (pol1)
TED
(D310)
2.B (pol1)
TED
(D310)
4.G (str)
STR
(D108)
4.A
STT
(D305)
3.B
STT
(D108)
Jídelna    

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín