ČB rozvrh
  Pekařová Michaela Mgr.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
          4.G
MAT
(D304)
4.G
MAT
(D304)
3.L
MAT
(D012)
   
Ú
t
  2.A (pol2)
JAN
(C208)
2.A (pol2)
JAN
(C208)
  2.B (pol2)
JAN
(A307)
Poho-
tovost
4.G (mas)
MAS
(D304)
4.G (mas)
MAS
(D304)
   
S
t
  4.G
MAT
(D304)
4.B (mas)
MAS
(A307)
4.B (mas)
MAS
(A307)
1.E (pol2)
JAN
(E303)
4.B
MAT
(A106)
Jídelna 2.A (pol2)
JAN
(E303)
Kon-
zul-
tace
 
Č
t
  2.B (pol2)
JAN
(D110)
1.E (pol2)
JAN
(D205)
  4.B
MAT
(A307)
  3.L
MAT
(A107)
4.F (mas2)
MAS
(A407)
4.F (mas2)
MAS
(A407)
 
P
á
  4.G
MAT
(D304)
3.L
MAT
(D012)
Poho-
tovost
  1.E (pol2)
JAN
(D209)
2.B (pol2)
JAN
(D209)
     

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín