ČB rozvrh
  Prokopová Zuzana Ing.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
  4.E (zs1)
AUT
(D212)
4.E (zs1)
AUT
(D212)
4.E (zs1)
AUT
(D212)
4.F (zs1)
AUT
(D212)
4.F (zs1)
AUT
(D212)
4.F (zs1)
AUT
(D212)
  4.A
AUMc
(D212)
4.A
AUMc
(D212)
Ú
t
Kon-
zul-
tace
2.F
CIT
(D101)
4.A
AUM
(D301)
Poho-
tovost
  3.EF (zs)
AUT
(D105)
2.E
CIT
(D105)
     
S
t
2.E
CITc
(D202)
2.E
CITc
(D202)
3.E (zs1)
AUT
(D212)
3.E (zs1)
AUT
(D212)
  2.F
CIT
(D110)
2.F
CITc
(D202)
2.F
CITc
(D202)
   
Č
t
      4.EF (zs)
AUT
(D105)
4.A
AUM
(D009)
3.F (zs1)
AUT
(D212)
3.F (zs1)
AUT
(D212)
Jídelna    
P
á
        2.E
CIT
(A103)
Poho-
tovost
  3.EF (zs)
AUT
(D302)
   

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín