ČB rozvrh
  Vondřejcová Jana PhDr.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
Kon-
zul-
tace
2.F (pol1)
JAN
(D208)
2.E (pol1)
JAN
(D006)
1.K (pol1)
JAN
(D006)
1.G (pol1)
JAN
(C102)
  Poho-
tovost
1.L (pol1)
JAN
(D208)
   
Ú
t
    2.F (pol1)
JAN
(C101)
1.K (pol1)
JAN
(C102)
1.G (pol1)
JAN
(D006)
Jídelna        
S
t
  4.L (jak)
JAK
(C111)
4.L (jak)
JAK
(C111)
             
Č
t
  4.E (jak)
JAK
(C111)
4.E (jak)
JAK
(C111)
1.L (pol1)
JAN
(C102)
24.01.2019
2.E
JAN
C101
  1.K (pol1)
JAN
(D006)
1.G (pol1)
JAN
(D006)
   
P
á
    Poho-
tovost
25.01.2019
2.F
JAN
D101
1.L (pol1)
JAN
(D006)
  2.E (pol1)
JAN
(D006)
     

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín