ČB rozvrh
  Končák Marian Mgr.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
    2.A
CJL
(D304)
4.L
CJL
(A203)
1.E
CJL
(A203)
3.A
CJL
(D105)
Jídelna      
Ú
t
  1.G
CJL
(A203)
4.F
CJL
(A103)
2.E
CJL
(D210)
           
S
t
  4.F
CJL
(A103)
1.E
CJL
(D009)
4.L
CJL
(A403)
  Poho-
tovost
2.E
CJL
(D108)
1.G
CJL
(A306)
Kon-
zul-
tace
 
Č
t
  2.A
CJL
(A103)
1.G
CJL
(D101)
24.01.2019
3.A
CJL
knihovna
    4.L
CJL
(A203)
1.E
CJL
(A203)
   
P
á
  2.A
CJL
(D110)
Poho-
tovost
25.01.2019
3.A
CJL
knihovna
4.F
CJL
(A106)
2.E
CJL
(A103)
4.K
NAS
(A203)
     

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín