ČB rozvrh
  Lev Vilém Ing.  
  0
7:10-7:55
1
8:00-8:45
2
8:50-9:35
3
9:50-10:35
4
10:50-11:35
5
11:45-12:30
6
12:40-13:25
7
13:30-14:15
8
14:20-15:05
9
15:10-15:55
P
o
        2.H
ELZ
(D108)
Poho-
tovost
  3.F
ELM
(D104)
   
Ú
t
    3.B
ELE
(D109)
  2.H
ELZ
(D012)
4.E (pol1)
ELM
(D202)
4.E (pol1)
ELM
(D202)
4.E (pol1)
ELM
(D202)
Jídelna  
S
t
        3.E (pol2)
MIT
(D212)
3.E (pol2)
MIT
(D212)
3.E (pol2)
ELM
(D014)
3.E (pol2)
ELM
(D014)
Kon-
zul-
tace
 
Č
t
  3.F (pol1)
MIT
(D212)
3.F (pol1)
MIT
(D212)
3.F (pol2)
MIT
(D212)
3.F (pol2)
MIT
(D212)
  Poho-
tovost
3.B
ELE
(D109)
   
P
á
  3.B
ELE
(D302)
4.E
ELM
(D009)
2.H
ELZ
(D110)
3.F
ELM
(D110)
4.F (pol1)
ELM
(D202)
4.F (pol1)
ELM
(D202)
4.F (pol1)
ELM
(D202)
   

Zpracováno v systému: Střední průmyslová škola Zlín