Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín
Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín
MONETA Money Bank , a.s.
Číslo účtu: 201 812 590 / 0600


Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín byl zapsán v dubnu 2011 v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně.

Nadační fond je nezávislá, nezisková právnická osoba, zřízená podle zákona č. 227/1997 Sb. Soustřeďuje peněžní, materiální, případně jiné prostředky (majetek nadačního fondu) a zajišťuje jejich koncepční a ekonomické využití pro podporu vzdělání a výchovy studentů SPŠ Zlín.

Mezi aktivity fondu jsou zařazeny činnosti spjaté s organizováním kulturních, společenských a sportovních akcí.

Finanční prostředky slouží především pro: