Projekty


Centra inovativních metod výuky a digitálního vzdělávání Zlínského kraje

Název projektu: Centra inovativních metod výuky a digitálního vzdělávání Zlínského kraje
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012310
Žadatel: SPŠ a OA Uherský Brod
Partneři: SPŠ Zlín, ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, ZŠ Luhačovice a ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod, SŠ – COPT Kroměříž, SPŠ Strojnická Vsetín
Období realizace: 1. 11. 2019 – 31. 10. 202

Cílem projektu je propagace inovativních metod výuky za pomocí digitálních technologií, šíření příkladů dobré praxe ve spolupráci škol a firem/institucí při vzdělávání žáků v oblasti digitálních technologií a větší otevřenost škol vůči dalším subjektům.

SPŠ a OA Uherský Brod se jako vzorová škola stane ukázkovým místem aktivního a účelného využívání digitálních technologií ve vzdělávání. Cílem všech aktivit a činností je metodicky a technicky podpořit ostatní pedagogy ZŠ a SŠ, a také jejich žáky při využívání a integraci inovativních metod do výuky za pomoci digitálních technologií. Tato podpora bude spočívat ve sdílení pedagogických zkušeností a efektivních vyučovacích metod ze strany vzorové školy. Vzorová škola bude rovněž realizovat aktivity zaměřené na propagaci svých metod a výhod implementace digitálních strategií nejen do výuky SŠ, ale také do výchovného procesu žáků na ZŠ.

V rámci projektu budou realizovány 4 klíčové aktivity:

  • vzdělávání pedagogů zapojených škol
  • realizace volnočasových aktivit pro žáky ZŠ a SŠ
  • stáže ZŠ a SŠ na vzorové škole
  • digitalizace v praxi

SPŠ a OA Uherský Brod se bude podílet na realizaci projektu s dalšími partnery: ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, ZŠ Luhačovice a ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod, SŠ – COPT Kroměříž, SPŠ Strojnická Vsetín a SPŠ Zlín.