Projekty


SPŠ ZLÍN – Nákup nového CNC soustruhu

Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002771
Celkový rozpočet projektu: 2 058 513,00 Kč
Výše dotace: 1 852 661,70 Kč
Realizace projektu: 2018

Hlavním cílem projektu je zvýšení odborné kvality výuky předmětu praxe související s požadavkem sociálních partnerů školy na kvalitu odborného vzdělávání absolventů školy. Tohoto cíle bude dosaženo pořízením nového CNC soustruhu s programovacími moduly.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.