Projekty


Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Příjemce: Střední průmyslová škola Zlín
Název projektu: Inovativní vzdělávání na SPŠ Zlín
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002589
Realizace projektu: 1. 1. 2023 – 30. 6. 2025

Popis projektu:

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností pedagogů. Pomůže škole zavádět inovativní formy výuky ve vyučování i v odpoledních kroužcích. Projekt poskytne žákům kariérového poradce, který jim bude nápomocen při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.

V rámci projektu realizujeme tyto šablony:

  • Kariérový poradce SŠ
  • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
  • Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Hlavní cíle projektu:

  • Podpořit žáky díky kariérovému poradci
  • Podpořit osobnostní, profesní rozvoj pedagogů a jejich spolupráci
  • Podpořit spolupráci pracovníků ve vzdělávání
  • Podpořit osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich znalostí a dovedností ve výuce nebo kroužcích

Spolufinancováno Evropskou unií.