Projekty


Vzdělávání bez hranic

Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
Příjemce: Střední průmyslová škola Zlín
Název projektu: Vzdělávání bez hranic
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2566
Realizace projektu: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Cíle projektu:

  • Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
  • Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.
  • Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů.
  • Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů.

V rámci projektu realizujeme:

  • 4 x šablona Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  • 4 x šablona Zahraniční jazykový kurz pro učitele
  • 12 x šablona Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Projekt je podpořen z OP VK a spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.