Projekty


Vzdělávání napříč odbornostmi

Číslo programu, název programu: 02 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Střední průmyslová škola Zlín
Název projektu: Vzdělávání napříč odbornostmi
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005340
Realizace projektu: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2019

Popis projektu
Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Pomůže škole při společném vzdělávání žáků, včetně inkluzivního vzdělávání. Podpořeny budou aktivity: spolupráce školy a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce a aktivity rozvíjející ICT.

V rámci projektu realizujeme tyto šablony:

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP 8 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP 16 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP 24 hodin
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • CLIL ve výuce na SŠ
 • Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • Zapojení ICT technika do výuky na SŠ Hlavní cíle projektu
 • Podpořit osobnostní, profesní rozvoj pedagogů a jejich spolupráci
 • Podpořit spolupráci školy a zaměstnavatelů
 • Využít cizí jazyk ve výuce
 • Zapojit ICT technika ve výuce

Projekt je finančně podpořen Evropskou unií.