Fajgarová Vilma, Bc.

vedoucí ekonomického úseku
Střední průmyslová škola Zlín