Svobodová Drahomíra, Mgr.

matematika, deskriptivní geometrie
  • Tel: 577005337
  • Místnost: A309
  • Konzultace: Středa 8. vyučovací hodina
Střední průmyslová škola Zlín