[Warning: Server failed to set locale to "en_GB.utf-8" (Unix)]

2.B dotazníky Závodník ml.

Description:
Room: Multimediální učebny - Učebna C111
Start Time: 5. hod.  11:45 - 12:30, Wednesday 16 October 2019
Duration: 1 periods
End Time: 5. hod.  11:45 - 12:30, Wednesday 16 October 2019
Type: Internal
Created By: plskova
Last Updated: 07:56:22 - Wednesday 25 September 2019
Repeat Type: None