Novinky


 • Přihlášky k maturitě – PODZIM 2024

  Přihlášky k maturitní zkoušce v opravném termínu Podzim 2024 jsou připraveny k podpisu na studijním oddělení A 05 u paní Kaplanové každý pracovní den od 8 do 15 hodin.

  Termín přihlášení: do 25. 6. 2024

  Žáci s certifikátem z AJ přinesou pouze novou žádost o prominutí zkoušky z AJ v podzimním termínu, kopii certifikátu ne. Žáci konající ústní zkoušku z českého jazyka, doloží k přihlášce seznam četby pro podzimní termín MZ.


 • Pro rodiče budoucích prváků

  Informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku naleznete v sekci Žáci a rodiče – Ke stažení – První ročník.


 • Volby do Školské rady
  Ve dnech 7. – 14. května proběhly prostřednictvím anketního formuláře v Bakalářích volby do nové Školské rady. Zvoleni byli níže uvedení zástupci. Funkční období nové rady  je od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027.
  Zástupci pedagogických pracovníků:
  Mgr. Petr Fajgar
  Ing. Eva Netopilová
  Zástupci rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
  Martin Peprna
  prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D.

 • Druhé kolo přijímacího řízení v roce 2024

  V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; s vyhláškou č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Střední průmyslová škola Zlín druhé kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024 / 2025. Podrobnosti naleznete v sekci UCHAZEČI – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.


 • Pozvánka na rozřazovací test z anglického jazyka

  Vážení budoucí žáci,
  srdečně Vás zveme na rozřazovací test z anglického jazyka, který nám pomůže určit Vaši současnou jazykovou úroveň. Na základě výsledků Vás následně zapíšeme do příslušné skupiny. Podrobnosti pozvánky.

  Další informace naleznete v sekci UCHAZEČI – VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.


 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče,
  dovolte, abychom Vás pozvali na třídní schůzky, které se konají v úterý 2. dubna 2024 od 15:10 v budově Střední průmyslové školy Zlín. Podrobnější informace.


 • Exkurze do Třineckých železáren

  V pondělí 29. ledna 2024 se uskutečnila exkurze žáků 3. a 2. ročníku oborů strojírenství a technického lycea do Třineckých železáren. Tato návštěva má pro studenty těchto oborů mimořádný význam vzhledem k jejich technickému zaměření a široké škále strojních technologií, které jsou v dané huti využívány. Prohlídka takovýchto podniků má pro studenty přínos zejména z důvodů praktického pochopení teoretických znalostí z výuky, ale také jim to může pomoci při budoucím profesním směřování.

  Je třeba zdůraznit, že Třinecké železárny jsou nejen široce známým názvem, ale také největším podnikem svého druhu ve střední Evropě. Zároveň má tento podnik bohatou historii sahající až do 19. století, kdy vznikl na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Významnou dominantou celých Třineckých železáren jsou vysoké pece, které jsou posledními mohykány na území České republiky.


 • Přihlášky ke studiu
  Úřední hodiny pro odevzdání přihlášky ke studiu, výpisu z přihlášky:
   
  pondělí – pátek:  7,30 – 15,00 hod.
   
  Po úředních hodinách využijte schránku na budově školy.
  (na formuláři vždy uveďte telefonní kontakt na zákonného zástupce)
   

 • Přijímací řízení

  Ředitel Střední průmyslové školy Zlín vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení v roce 2024. Seznamte se s podrobnostmi a kritérii. Více informací naleznete v sekci Přijímací řízení.


 • Kuchařka

  Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín hledá pracovníka na pozici KUCHAŘ/KA na HPP, 8 hodin denně, nástup možný ihned nebo dle dohody. Požadovaná praxe v oboru min. 5 let. Životopisy zasílejte na e-mail : jaskova@spszl.cz. V případě zájmu a pro bližší informace kontaktujte paní Jaškovou, vedoucí školní jídelny na tel.: 577 005 370, mobil: 734 586 021.


 • Exkurze do Třineckých železáren a firmy Novogear

  Žáci tříd 2. B a 2. H dne 6. 11. 2023 navštívili Třinecké železárny, a.s. v Třinci. Viděli zde výrobu surového železa ve vysoké peci č. 4, výrobu kontislitků v ocelárně na zařízení pro plynulé odlévání oceli a na závěr exkurze výrobu kolejnic na válcovací trati. Ve firmě Novogear, a.s. ve Frýdku-Místku byli seznámeni s kompletní výrobou ozubení.


 • Hyundai
  V letošním roce navštívili žáci druhých ročníků automobilku Hyundai v Nošovicích. V rámci exkurze si žáci prohlédli výrobní linku a seznámili se s aktuální výrobní řadou automobilů Hyundai, které se momentálně v Nošovicích vyrábějí. Jedná se o typovou řadu vozů i30, Tucson a elektromobil Kona Electric. 

 • Přihlášky k maturitní zkoušce JARO 2024-opravný termín
  Přihlášky k maturitní zkoušce, Jaro 2024 – OPRAVNÝ TERMÍN, jsou připraveny k podpisu, na studijním odd. (místnost A 05), p. Kaplanová, v pracovní dny 8-15 hod. 
   
  Termín přihlášení do 1.12.2023.

 • Erasmus+ Barcelona

  Náš pobyt v Barceloně v říjnu 2023 byl skvělým mixem práce a zábavy. Pracovní prostředí nám nabídlo inspiraci a motivaci. Volný čas jsme strávili prozkoumáváním města, ochutnáváním místní kuchyně a navazováním nových přátelství mezi sebou. Barcelona je velmi krásné inspirativní město, které jsme si všichni zamilovali. Doporučujeme toto místo nejenom pro práci, ale i pro odpočinek a kulturní dobrodružství.Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, díky kterým jsme mohli do Španělska vycestovat – ředitelství naší školy, agentuře Bamos, Evropské Unii a v neposlední řadě skvělé paní učitelce Evě Netopilové. Účastníci pracovní stáže. Fotogalerie


 • Středoškolská odborná soutěž

  SOS určená pro strojaře a elektrikáře. Více se dočtete v příloze.


 • PRÁVNÍ VĚDOMÍ

  Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje byl ve dnech 5. a 6. října 2023 pro všechny žáky 1. ročníku naší školy realizován program PRÁVNÍ VĚDOMÍ.

  Program byl veden policejním preventistou formou přednášek, doplněných prezentací k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícímu se k situacím, se kterými se mohou žáci setkat v běžném životě. Byly uvedeny i konkrétní příklady z policejní praxe a vedena diskuse o dané problematice. Žáci byli seznámeni se základními právními pojmy a byla jim vysvětlena trestněprávní odpovědnost zaměřena na mladistvé.


 • Burza učebnic

  Na webových stránkách www.burzaucebnic.cz můžete prodávat a nakupovat své učebnice.


 • EUROPASSY – informace pro maturanty
  Vážení maturanti, 
  zaslali jsme Vám v příloze školního emailu tzv. EUROPASS (v angličtině a němčině). Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády v zahraničí. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.

 • Přihlášky k maturitní zkoušce podzim 2022/2023
  Přihlášky k maturitní zkoušce na podzimní opravný termín jsou připraveny k podpisu na studijním oddělení každý pracovní den od 8 do 15 hodin. Termín: do 26.6.2023.

 • Informace pro rodiče budoucích žáků – prváci 2023/2024
  Vážení rodiče,
  obdrželi jste e-mailovou zprávu s informacemi k nástupu Vašich dětí do 1. ročníku. Požadované dokumenty odevzdejte na studijní oddělení dle uvedených instrukcí do 21.července 2023. Můžete si je stáhnout z menu UCHAZEČI – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

 • Český dne proti rakovině
  Letos jsme se zúčastnili 27. ročníku Českého dne proti rakovině. Žáci třídy 3. L dokázali od spolužáků, zaměstnanců školy a v ulicích Zlína prodejem kytiček se světle modrou stužkou vybrat částku 20 042,- Kč, určenou na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Tento ročník byl zaměřen na prevenci nádorů průdušek a plic.
  Děkujeme dobrovolníkům a všem, kteří přispěli.

 • Výsledky druhého kola přijímacího řízení

  Výsledkové listiny 2.kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 naleznete v menu UCHAZEČI v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.


 • Výsledky přijímacího řízení

  Výsledkové listiny přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 naleznete v menu UCHAZEČI v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.


 • Podíl na zlepšení životního prostředí

  V roce 2022 jsme odevzdali 0,14 t vysloužilých elektrospotřebičů, které byly následně předány zpracovatelům. Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Rozdíly mezi náklady životního prostředí na těžbu primárních zdrojů a náklady životního prostředí na systém sběru a recyklace, jsou součástí výpočtu úspor a pozitivních dopadů na životní prostředí.


 • Pevnost poznání
  V minulém týdnu se studenti tříd 2.G a 3.H oboru technické lyceum zúčastnili exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.

  Tato exkurze byla výhrou v Krajské matematické soutěži třídních kolektivů.

  Více fotografií v Galerii.
   

 • Erasmus+ Vídeň

  Naši studenti se v těchto dnech účastní zahraniční pracovní stáže ve Vídni.

  Prožili tam i Velikonoce.

   


 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče,

  dovolte, abychom Vás pozvali na třídní schůzky, které se konají v úterý 4. dubna 2023 v budově Střední průmyslové školy Zlín s následujícím programem. Seznam vyučujících naleznete v kontaktech.


 • Preventivní akce – Suchej Petr z Nebe

  Ve středu 8. března 2023 do SPŠ Zlín přijel na besedu se žáky 3. ročníku pan Petr Harazin z kapely Nebe mluvit nejen o své léčbě závislosti na alkoholu, ale i životních zkušenostech. Besedu jsme pořádali v rámci projektu Suchej únor.


 • Volitelný lyžařský kurz Schladming 2023

  Ve školním roce 2023/2024 se uskuteční volitelný lyžařský v rakouském Schladmingu. Kurz je určen pro studenty, kteří v tomto školním roce navštěvují 2. nebo 3. ročník. Více informací a závaznou přihlášku naleznete na školním Intranetu. 


 • Přednáška Geostav
  Žáci 3. a 4. ročníků oboru stavebnictví se 6. března 2023 zúčastnili odborné přednášky o speciálním zakládání staveb, kterou pro nás připravila společnost Geostav.
   

 • Vila Tugendhat

  Ve dnech 22. a 23. února 2023 navštívili žáci tříd 3.K a 3.L v rámci výuky architektury vilu Tugendhat v Brně.


 • Erasmus+ Budapešť

  Naši studenti se v těchto dnech účastní zahraniční pracovní stáže v Budapešti.

  Druhý volný víkend navštívili galerii, muzeum a kino.

   


 • Certifikát Best in English

  CERTIFIKÁT

  Milí studenti, na výše uvedeném odkazu si můžete stáhnout Váš certifikát o účasti v mezinárodní soutěži Best in English. Stačí zadat emailovou adresu, kterou jste vyplnili do přihlašovacího formuláře.


 • Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

  Formulář pro přihlášení na přípravné kurzy.


 • Přihlášky k maturitní zkoušce
  Přihlášky k maturitní zkoušce jaro 2023 – OPRAVNÝ TERMÍN jsou připraveny k podpisu na studijním oddělení (místnost A 05) u p. Kaplanové v pracovní dny pondělí-čtvrtek (8:00-15:00).
   
  Termín přihlášení do 1.12.2022.

 • Kolekce oblečení SPŠ

  Krásný den všem,
  rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku! Nechali jsme si jako škola vytvořit vlastní volnočasovou školní kolekci oblečení, jejíž náhled vidíte níže a kterou je možné si aktuálně pořídit na našem e-shopu zde: https://www.kraloveskoly.cz/spszl/.
  Objednávání je již spuštěno a bude možné až do 13.11.2022. 
  Tento den se e-shop uzavře, objednané zboží půjde do výroby a následně se odešle přímo k Vám. Proto neváhejte, pokud si chcete pořídit svůj kousek ze školní kolekce.
  Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!

   


 • Třídní schůzky

  Vážení rodiče,

  dovolte, abychom Vás pozvali na třídní schůzky, které se konají v úterý 15. listopadu 2022 v budově Střední průmyslové školy Zlín s následujícím programem. Seznam vyučujících naleznete v kontaktech.


 • Erasmus+ 2022 Vídeň

  V těchto dnech se deset našich studentu účastní třítýdenní pracovní stáže ve firmách ve Vídni.


 • MŮŽEŠ PODNIKAT
  Žáci 3. ročníku oboru elektrotechnika se v úterý 20. září zúčastnili vzdělávacího programu MŮŽEŠ PODNIKAT. Programem žáky provedl Václav Muchna a Jakub Pavlák ze spolecnosti Y Soft Corporation, a. s.
  Cílem bylo žáky inspirovat k podnikavosti a podpořit je na jejich cestě k samoststnosti a nezávislosti.

 • Pozvánka Evropského parlamentu

  Evropský parlamentNaši žáci mají možnost zapojit se do dne mnohojazyčnosti, který organizuje Evropský parlament dne 24. září 2022. Registrace.


 • Burza učebnic

  burza_ucebnic_2022Ve čtvrtek 8. září 2022 od 11:30 v tělocvičně školy můžete nakoupit nebo prodat učebnice.


 • Oznámení

  Z provozních důvodů školní kuchyně ve dnech 1. – 9. září 2022 NEVAŘÍ.


 • Zahájení školního roku
  Školní rok 2022/2023 zahájíme ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin v kmenových učebnách tříd. 
  Zároveň zveme všechny rodiče žáků tříd 1. ročníku na informativní třídní schůzky ve čtvrtek 1. září od 15,30 hodin v tělocvičně školy. 

 • Úřední hodiny v době prázdnin
  ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN:
                   PONDĚLÍ A STŘEDA od 9 do 13 hodin
      
  Školní rok 2022/2023 zahájíme 1. září 2022 v 8 hodin v kmenových učebnách.

 • Pro budoucí prváky

  Důležité informace a rady spojené s nástupem do prvního ročníku naleznete v sekci Žáci a rodiče – Ke stažení.


 • Vodácké kurzy
  Předposlední červnový týden žáci třetích ročníků poznávali naše řeky Vltavu a Lužnici na vodáckých kurzech.
  Další foto naleznete ve fotogalerii.

 • Kreslení v plenéru

  V rámci předmětu ODK se žáci prvního ročníku účastnili kreslení v plenéru.


 • Maturita PODZIM 2022 – opravný termín

  Přihlášky k podzimnímu termínu MATURITNÍ ZKOUŠKY jsou připraveny na studijním oddělení SPŠ Zlín u p. Kaplanové, dveře č. A 05. Zájemci se mohou přihlásit každý pracovní den 8 – 15 hod. Žáci, kteří budou konat opravnou ústní zkoušku z ČJ dodají seznam povinné četby pro podzimní termín do 30.6.2022.

  Termín pro přihlášení do 27.6.2022.


 • Kytičkový den

  V letošním roce proběhl už 26. ročník Českého dne proti rakovině. „Kytičkový den“ podpořila už tradičně také SPŠ Zlín. Žáci třídy 2. L dokázali od spolužáků, zaměstnanců školy a v ulicích Zlína prodejem kytiček vybrat částku 17.718 Kč, určenou na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.


 • Filmové představení pro žáky

  Hlasování o filmu, který se bude promítat žákům naší školy dne 28. června 2022 v Multikině Zlaté jablko. Pro hlasování je nutno přihlásit se do školní pošty.

  Průběžné výdledky hlasování.