Novinky


 • Přijímací řízení

  Střední průmyslová škola Zlín vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1.ročníku ve školním roce 2022/2023.

  Podrobnější informace pro zájemce.


 • Den otevřených dveří
  S ohledem na současný vývoj epidemiologické situace SPŠ Zlín zrušila plánovaný termín Dne otevřených dveří dne 1. února. 
   

  Termín konání prezentace školy se posouvá na středu 16. února 2022 od 13:00 do 17:30 hodin.

  Věříme, že situace bude příznivá a budeme se těšit na všechny zájemce z řad 9. tříd ZŠ a jejich rodiče. 


 • Antigenní testování

  Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022.

  Upřesňující informace o testování pro rodiče a žáky.


 • PF2022

  Ředitelství školy

  přeje všem svým zaměstnancům, žákům a příznivcům školy příjemné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2022.


 • Přihláška na přípravné kurzy

  Byla zveřejněna elektronická přihláška na přípravné kurzy k přijímacímu řízení na SPŠ Zlín v roce 2022.

  Podrobnější informace naleznete v sekci Uchazeči.


 • Dny otevřených dveří listopad 2021

  Milí uchazeči o studium na naší škole, vážení rodiče,

  vzhledem k současnému vývoji epidemiologické situace jsme se rozhodli zrušit plánované Dny otevřených dveří 26. a 27. 11. 2021. Máme pro Vás připravenu elektronickou verzi informační brožury pro uchazeče a zároveň Vás zveme na virtuální prohlídku naší školy, kde najdete informace o všech našich učebnách, laboratořích, sportovištích a dalším vybavení školy.

  Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budeme rádi, když nám napíšete nebo zavoláte na uvedené kontakty.


 • Maturita JARO 2022 – opravný termín

  Přihlášky k opravným MZ jsou připraveny na studijním oddělení SPŠ Zlín, dveře č. A 05. Zájemci se mohou přihlásit každý pracovní den 8 – 15 hod.

  Nejzazší termín pro přihlášení je středa 1.12.2021.


 • Dobrovolníci pro Adru

  Přijď se podívat ve středu 6. října od 16 hodin do prostor Křesťanského kulturního centra Zlín, Zlínský klub 204 (budova bývalé knihovny) a můžeš pomoci potřebným. Leták.


 • Zájmové kroužky

  Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022.

  Žáci se mohou přihlásit do kroužků přímo v kabinetu vedoucího kurzu do pátku 24. září. Kroužky zahájí svoji činnost v týdnu od 1. října. 


 • COVID-19 – provoz a testování ve škole od 1. do 9. září 2021

  Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest a pro preventivní testování od 1. září 2021.


 • Zahájení školního roku 2021/2022
  Školní rok zahájíme ve středu 1. září v 8 hodin v kmenových učebnách tříd.
  Zároveň zveme všechny rodiče žáků 1. ročníku na třídní schůzky, které se konají ve středu 1. září od 15,30 hodin.

 • Úřední hodiny v době prázdnin

  Pondělí a středa v době od 9:00 do 13:00


 • Informace před nástupem do 1. ročníku

  Pro rodiče budoucích prváků.


 • Maturanti
  Dne 27. července 2021 obdrželi všichni přihlášení maturanti výpisy z přihlášky k maturitní zkoušce do e-mailu, který je uveden na přihlášce. Pokud zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu plskova@spsz.cz nejpozději do 2. srpna 2021. 
  Pozvánky k didaktickým testům, které se konají v září 2021, zašleme dne 16. srpna 2021 rovněž elektronicky na e-mail. 
  Pozvánky k ústním maturitním zkouškám, které se konají ve dnech 7. a 8. září, odešle škola v průběhu srpna doporučeně poštou. 
  Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkoušky – PODZIM 2021

 • Nová Školská rada

  Dne 11. 7. 2021 uplyne prodloužené funkční období stávající Školské rady. Jejím členům bychom za jejich práci rádi poděkovali.

  Od 12. 7. 2021 začíná tříleté funkční období nové Školské rady. Rada se sejde na prvním zasedání v průběhu měsíce září. 

  Složení školské rady:
  Mgr. Štěpán Bekárek – jmenován Radou ZK
  Ing. Josef Říha – jmenován Radou ZK
  Martin Peprna – zvolen zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
  Markéta Vykoukalová – zvolena zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
  Ing. Eva Netopilová – zvolena pedagogickými pracovníky školy
  Mgr. Petr Fajgar – zvolen pedagogickými pracovníky školy

 • Třetí kolo přijímacího řízení

  Střední průmyslová škola Zlín vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení pro studijní obor STROJÍRENSTVÍ  a TECHNICKÉ LYCEUM s danými kritérii.

  STROJÍRENSTVÍ – 3. kolo přijímaciho řízení pro školní rok 2021/22
  TECHNICKÉ LYCEUM – 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22
  Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení


 • Druhé kolo přijímacího řízení

  Střední průmyslová škola Zlín vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro studijní obor STROJÍRENSTVÍ  a TECHNICKÉ LYCEUM s danými kritérii.

  STROJÍRENSTVÍ – 2. kolo přijímaciho řízení pro školní rok 2021/22
  TECHNICKÉ LYCEUM – 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22
  Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení


 • Chceme zpátky naše tradice

  „Pojďme se naočkovat a pomozme vrátit život do normálu. Očkování prokazatelně pomáhá zastavit šíření koronaviru, což se projevilo mezi již naočkovanými zdravotníky a seniory v pobytových sociálních službách. Pokud si chceme užít léto bez četných mimořádných opatření, je teď ta správná doba na očkování. Pojďme do toho společně,“ vyzval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

  Zlínský kraj spustil kampaň na podporu očkování proti Covid-19


 • NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
  Ředitel SPŠ Zlín oznamuje,

 • INFORMACE PRO UCHAZEČE

  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději v pátek 21. května 2021 na webových stránkách a hlavním vstupu do budovy školy.


 • Informace pro žáky ubytované v Domově mládeže

  Vzhledem k tomu, že se někteří žáci z důvodu vzdálenosti dojezdu do školy mohou ubytovat již v neděli 25. 4. 2021, je nutné také jejich testování. Pro ubytované žáky byl vytvořen tzv. Testovací průkaz, z toho důvodu aby se mohli následující den prokázat při příchodu do svých kmenových škol, na praxi, že již byli testováni a nemuseli se opakovaně testovat v pondělí, a následně pak záznamem o opakovaném testování v dalších navazujících dnech a praxích.

  Pokud žáci přijedou jako první na praxi (26. 4. 2021 a dále), bude jim vystaveno potvrzení o testování v kmenové škole, aby se v DM netestovali znovu a nevystavovali se tak nepříjemným a stresujícím situacím.


 • Přijímací řízení
  Vážení rodiče a uchazeči, 
  na základě informace MŠMT ze dne 19. dubna 2021 vám oznamujeme, že uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2). 
  vedení SPŠ Zlín

 • Ředitelská volna

  V souvislosti s maturitami čtvrtých ročníků a příjímacím řízením uchazečů do prvních ročníků, vyhlašuje ředitel SPŠ Zlín ředitelské volno pro žáky 1. – 3. ročníků:

  • 28. dubna (praktická maturitní zkouška)
  • 3. a 4. května (jednotné přijímací zkoušky)
  • 24. a 25. května (didaktické testy – maturitní zkoušky)

 • Povinnost testování uchazečů o vzdělání

  Střední škola, kam se žák hlásí, nemá povinnost provedení testu bezprostředně před zkouškou. Informace pro uchazeče.


 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
  S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení. Seznámit se.
 • Velikonoce

  velikonoce

  Přejeme všem žákům, jejich rodičům, zaměstnancům školy i přátelům školy příjemné a pohodové prožití velikonočních svátků.

  V době od 1. do 5. dubna 2021 nebude probíhat výuka.


 • Jednotná přijímací zkouška

  Ředitel Střední průmyslové školy Zlín oznamuje všem uchazečům a jejich rodičům změny v souvislosti s konáním jednotných přijímacích zkoušek, viz „Opatření obecné povahy“ č.j.: MSMT-4337/2021-6 a MSMT-583/2021-3:  

  • S ohledem na současnou epidemickou situaci dochází k posunu termínu konání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky na dny 3. a 4. května 2021, náhradní termín je stanoven na  2. a 3. června 2021. 
  • Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna. 
  • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 na 85 minut). 
  • Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky je přílohou tohoto oznámení.  
  • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021

 • Jarní prázdniny

  Jarní prázdniny proběhnou v termínu od 8. do 14. března 2021. 


 • Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

  Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

  Přihlášky je možno odevzdat osobně v budově školy každý den v době od 8 do 14 hodin nebo je poslat poštou. Uzávěrka podání přihlášek je 1. března 2021.


 • Den otevřených dveří
  Vážení rodiče a žáci 9. tříd základních škol,
  z důvodu současné epidemické situace škola zrušila „Dny otevřených dveří“ dne 2. února 2021. 
  Velice nás mrzí, že se s Vámi nemůžeme osobně setkat, informovat Vás o nabízených oborech vzdělávání a  provést Vás naší školou. Nabízíme Vám informace o možnostech studia na naší škole prostřednictvím webových stránek. Informace naleznete v menu Uchazeči
  V příštím školním roce budeme otevírat obory: STROJÍRENSTVÍ, STAVEBNICTVÍ, ELEKTROTECHNIKA A TECHNICKÉ LYCEUM vždy po dvou třídách (60 žáků v každém oboru). Na našich stránkách se můžete seznámit s charakteristikou vzdělávacího oboru, se Školními vzdělávacími programy a Učebními plány. Nabízíme Vám rovněž virtuální prohlídku naší školy, v menu Uchazeči. Pokud budete mít konkrétní dotazy, obraťte se na nás  prostřednictvím e-mailů, které naleznete na webových stránkách školy v  Kontaktech
  V pátek 29. ledna 2021 zveřejníme na stránkách školy „Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení“, kde naleznete rovněž čistou přihlášku ke stažení a vzor vyplněné přihlášky. 
  Těšíme se na Váš zájem o naši školu. 
  Vedení SPŠ Zlín 

 • Pololetní prázdniny

  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.


 • Pololetní hodnocení

  Vzhleden k současné situaci zveřejňujeme návod na zobrazení pololetního hodnocení žáka v systému Bakaláři.


 • Nový odkaz na Bakaláře
  Bakaláři byli přesunuti na nový server.
  Změnila se adresa na webové Bakaláře. Pokud máte odkaz na webové Bakaláře uložen na svých mobilech, tabletech, noteboocích a počítačích, pak si změňte odkaz na adresu:
   

 • Vánoční prázdniny

  Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 21. prosince 2020  a skončí v neděli 3. ledna 2021 (viz MŠMT). 

  Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. V případě rotační prezenční výuky (po týdnech) začnou třídy B, F, H, L (lichý kalendářní týden).  


 • Den otevřených dveří
  Dny otevřených dveří (20. a 21. listopadu) jsou zrušeny.
  Další plánovaný termín prezentace školy je 2.února 2021.

 • Maturitní zkoušky Jaro 2021 – OPRAVNÝ TERMÍN
  Přihlášky na studijním oddělení:
  23.11. – 25.11.2020                                8,00-12,00 hod. 

 • Magazín pro uchazeče VUT

  Pro zájemce o studium na VUT je určen Magazín pro uchazeče VUT s nabídkou studijních oborů pro akademický rok 2021/2022. Obsahuje nejen přehled studijních programů všech fakult a součástí univerzity, ale také zajímavé informace o VUT, přijímacích zkouškách, studentských spolcích, univerzitních soutěžích, kolejích a menzách a mnoho dalšího.


 • Zrušení třídních schůzek

  Vzhledem k současné situaci se ruší třídní schůzky, které se měly uskutečnit 10. listopadu 2020.


 • Uzavření klasifikace

  Čtvrtletní klasifikace bude uzavřena v pátek 6. listopadu 2020.


 • Úřední hodiny

  Od čtvrtka 29.10. budou úřední hodiny pro veřejnost každý týden ve středu od 8 do 12 hodin.


 • Podzimní prázdniny
  Na základě mimořádného opatření MŠMT budou v příštím týdnu prodlouženy podzimní prázdniny o pondělí 26. a úterý 27. října (viz příloha). 
  Výuka nebude probíhat celý příští týden. 

 • Distanční výuka

  V pondělí 5. 10. přechází výuka na naší škole na distanční formu, zatím na dobu neurčitou. Distanční výuka je pro žáky povinná (viz novela Školského zákona s účinností od 25. 8. 2020, § 184a).
  Škola bude komunikovat se žáky a rodiči prostřednictvím BAKALÁŘŮ.
  Podle Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice ze dne 1. října 2020 mají žáci od 5. října ZÁKAZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE.


 • Mimořádné opatření

  Dne 10.9.2020 v 00:00 hodin nabylo účinnosti opatření MZ k plošné povinnosti nošení ochranných prostředků úst a nosu ve všech vnitřních prostorech staveb a ve veřejné hromadné dopravě.

  Mimořádné opatření je vyvěšeno: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani/ .

  V návaznosti byla zveřejněna také TZ: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/od-ctvrtka-budou-povinne-rousky-ve-vnitrnich-prostorach-budov-v-cele-cr/

  Další dokumenty:

  Péče o roušky. 

  Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani


 • Maturitní zkoušky „Podzim 2020“

  Rozpis žáků u maturitní zkoušky „Podzim 2020“ je k dispozici po přihlášení na intranetu školy v sekci Dokumenty žáci.


 • Výdej obědů

  V pondělí 7. 9. a úterý 8. 9. se  vydávají  obědy  od 11:00 hod. do 13:30 hod.


 • Autoškola u nás ve škole

  Zájemci o získání ŘP v podzimním běhu (konec září – listopad 2020), hlaste se závazně u Dr. Konečného – kabinet – tělocvična F209. Termín závazné přihlášky je do 28.9. 2020!


 • Burza učebnic

  Burza učebnic se koná v úterý 8. září 2020 v 11:30 hodin v tělocvičně SPŠ.

   

   


 • Zahájení školního roku

  Školní rok 2020/2021 zahájíme v úterý 1. září v 8 hodin v kmenových učebnách (bez roušek a prohlášení o bezinfekčnosti).

 • Třídní schůzky prvních ročníků

  Třídní schůzky v prvním ročníku se konají 1. září 2020 v 15:30 hodin v budově školy (v kmenových učebnách tříd).

 • Výdej obědů

  V úterý 1. 9. se obědy vydávají od 10:30 hod. do 13:00 hod.