Přijímací řízení


Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení v roce 2024

Kritéria pro přijímání uchazečů v druhém kole přijímacího řízení v roce 2024

 

Přijímací řízení 2024 – nahlížení do spisu

Ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2024 v čase 8 – 14 hodin je možnost seznámení se s podklady k rozhodnutí (ohodnocené záznamové archy) pro uchazeče, kteří podali listinnou nebo hybridní přihlášku k JPZ.

Uchazeči s elektronickou přihláškou mají informace v systému DiPSy.

Součástí spisu není informace o přijetí/nepřijetí uchazeče (v období 10. – 14. 5. 2024).

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení v roce 2024

Kritéria pro přijímání uchazečů v prvním kole přijímacího řízení v roce 2024

 

Informace k přijímacímu řízení: https://www.prihlaskynastredni.cz/

IZO: 102319995


Jak bude vypadat přijímací zkouška?

Přijímací zkouška probíhá formou didaktického testu z předmětů český jazyk a matematika.

Bude hrát nějakou roli i prospěch na základní škole?

Ano, při přijímacím řízení bude zohledněno pololetní vysvědčení z 9. třídy a závěrečné vysvědčení z 8. třídy. Body můžou žáci získat také za účast v různých soutěžích, olympiádách apod.

Dokdy a jak je možné podat přihlášku?

Uzávěrka podání přihlášek je 20. února 2024.

Kde sehnat přihlášku na SŠ?

Uchazeči zpravidla dostanou přihlášku na ZŠ.

Jak se na přijímací řízení co nejlépe připravit?

Doporučujeme vám seznámit se s ilustračními testy společnosti CERMAT. Zájemcům o studium na naší škole navíc nabízíme také přípravné kurzy.

Co dělat, když jsem nenašel informaci, kterou jsem hledal?

V tom případě kontaktujte Ing. Věru Plškovou nebo Ing. Radomíra Nedbala.

Kolik žáků přijímáme ve školním roce 2024/2025?

Strojírenství (23 – 41 – M/01 ): 60 žáků

Elektrotechnika (26 – 41 – M/01): 60 žáků

Stavebnictví (36 – 47 – M/01): 60 žáků

Technické lyceum (78 – 42 – M/01): 60 žáků

Střední průmyslová škola Zlín
Střední průmyslová škola Zlín