Nadační fond


Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín

MONETA Money Bank , a.s.
Číslo účtu: 201 812 590 / 0600

Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín byl zapsán v dubnu 2011 v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně.

Nadační fond je nezávislá, nezisková právnická osoba, zřízená podle zákona č. 227/1997 Sb.. Soustřeďuje peněžní, materiální, případně jiné prostředky (majetek nadačního fondu) a zajišťuje jejich koncepční a ekonomické využití pro podporu vzdělání a výchovy studentů SPŠ Zlín.

Mezi aktivity fondu jsou zařazeny činnosti spjaté s organizováním kulturních, společenských a sportovních akcí. Finanční prostředky slouží především pro:

  • podporu výchovné a vzdělávací činnosti na SPŠ Zlín,
  • oceňování nejlepších studentů školy,
  • podporu praktické a odborné činnosti školy,
  • podporu zahraničních kontaktů organizovaných školou nebo Nadačním fondem,
  • vytváření materiálních podmínek pro sportovní a kulturní aktivity studentů – ve formě příspěvků, např. pro dopravu apod.,
  • podporu modernizace vybavení školy a rozšíření knižního fondu.

Kontakty

Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín
Sídlo: třída Tomáše Bati 4187, 760 01  Zlín
Identifikační číslo (IČO): 292 70 031
Bankovní spojení: MONETA Money Bank , a.s.
Číslo účtu: 201 812 590 / 0600

Mgr. Petr Fajgar, fajgar@spszl.cz
PhDr. Jana Vondřejcová, vondrejcova@spszl.cz

Dokumenty