Ke stažení


blueRoom

Formulář pro převod hotovosti z účtu žáka


Slouží k úhradě hromadných akcí pořádaných školou (exkurze, kurzy, příspěvky pro Sdružení rodičů, Nadační fond a pod.)

Žádost o uvolnění žáka z výuky


Při absenci 2 a více dnů (nezletilý i zletilý)

Žádost o úlevu z tělesné výchovy


Vyplnit a odevzdat nejpozději do 14 dnů po zjištění skutečnosti rozhodné pro úlevy z TEV.

Žádost o uvolnění sportovců


Nutný rozpis tréninků.

seznamovací pobyt

Adaptační kurzy


Ve školním roce 2022/2023 pořádá škola ve spolupráci se Sociálně pedagogickou poradnou adaptační program pro žáky 1. ročníku. Cílem je seznámení se žáků mezi sebou navzájem, seznámení žáků s třídním učitelem a nasměrování pozitivního vývoje třídní skupinové dynamiky.

absolventi

Žádost o vystavení duplikátu vysvědčení


Pouze pro ABSOLVENTY a bývalé žáky – DOC PDF

 

Žádost o vystavení povrzení o studiu


Pouze pro ABSOLVENTY a bývalé žáky – DOC PDF