Virtuální prohlídka školy


Projděte se Střední průmyslovou školou ve Zlíně

Obory pro život


Škola s budoucností i tradicí zároveň.

Novinky a akce

Výsledky druhého kola přijímacího řízení

Výsledkové listiny 2.kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 naleznete v menu UCHAZEČI v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.


/ Novinky

Výměnný program

Minulý týden nás ve Zlíně navštívili studenti z partnerské školy v belgickém Izegemu. Tento výměnný program trvá už 25 let. Studenti si prohlédli jak naši školu, tak také město Zlín. Dále zavítali do Kroměříže, Olomouce, Brna, Vídně, Vizovic a na mnohá další místa v okolí.
Součástí programu byla také společná večeře zástupců partnerských měst 🇧🇪 Izegem  🇨🇿 Zlín a 🇵🇱Chorzow. Děkujeme městu Zlín za podporu.

/ Akce

Výsledky přijímacího řízení

Výsledkové listiny přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 naleznete v menu UCHAZEČI v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.


/ Novinky

Podíl na zlepšení životního prostředí

V roce 2022 jsme odevzdali 0,14 t vysloužilých elektrospotřebičů, které byly následně předány zpracovatelům. Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Rozdíly mezi náklady životního prostředí na těžbu primárních zdrojů a náklady životního prostředí na systém sběru a recyklace, jsou součástí výpočtu úspor a pozitivních dopadů na životní prostředí.


/ Novinky

Pevnost poznání

V minulém týdnu se studenti tříd 2.G a 3.H oboru technické lyceum zúčastnili exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.

Tato exkurze byla výhrou v Krajské matematické soutěži třídních kolektivů.

Více fotografií v Galerii.
 

/ Akce, Novinky

Erasmus+ Vídeň

Naši studenti se v těchto dnech účastní zahraniční pracovní stáže ve Vídni.

Prožili tam i Velikonoce.

 


/ Akce, Novinky

Středoškolský summit

Pozvánka na druhý ročník Summitu, který se uskuteční ve středu 26. dubna 2023 v prostorách GJŠ Zlín pod záštitou krajské radní pro školství Zuzany Fišerové. Propozice Summitu 2023. Přihláška na akci.


/ Akce

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás pozvali na třídní schůzky, které se konají v úterý 4. dubna 2023 v budově Střední průmyslové školy Zlín s následujícím programem. Seznam vyučujících naleznete v kontaktech.


/ Novinky

Preventivní akce – Suchej Petr z Nebe

Ve středu 8. března 2023 do SPŠ Zlín přijel na besedu se žáky 3. ročníku pan Petr Harazin z kapely Nebe mluvit nejen o své léčbě závislosti na alkoholu, ale i životních zkušenostech. Besedu jsme pořádali v rámci projektu Suchej únor.


/ Novinky

Volitelný lyžařský kurz Schladming 2023

Ve školním roce 2023/2024 se uskuteční volitelný lyžařský v rakouském Schladmingu. Kurz je určen pro studenty, kteří v tomto školním roce navštěvují 2. nebo 3. ročník. Více informací a závaznou přihlášku naleznete na školním Intranetu. 


/ Akce, Novinky

Soutěže a úspěchy

Krajské kolo Fyzikální olympiády

Velká gratulace patří žákům 1.G – Petru Hanákovi a Tomáši Habrovanskému. Tito žáci skvěle reprezentovali naši školu v krajském kole fyzikální olympiády a stali se jejími úspěšnými řešiteli. V silné konkurenci sedmnácti účastníků z prvních ročníků středních škol včetně gymnázií, obsadili 2. a 6. místo. Gratulujeme!

/ Soutěže

Celostátní matematická soutěž

Dne 24. 3. 2023 se uskutečnil na naší škole 29. ročník Celostátní matematické soutěže žáků SOŠ. Naše škola je jedním ze soutěžních středisek. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků naší školy – z každého ročníku dva žáci. Pět žáků bylo úspěšnými řešiteli, dva dokonce obsadili příčky nejvyšší.Kategorie IV (1. ročník):Petr Hanák (1. G) – 1. místo (celkem 212 účastníků)Tibor Valášek (1. H) – 26. místo (celkem 212 účastníků)Kategorie V (2. ročník):Tomáš Pochylý (2. H) – 37. místo (celkem 268 účastníků)Kategorie VII (4. ročník):Tomáš Macků (4. H) –  2. místo (celkem 121 účastníků)Václav Matyáš (4. G) – 43. místo (celkem 121 účastníků)Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.


/ Soutěže

Studentské trenérské centrum Microsoftu

Nadšený a inovativní Matěj Teplý ze 2.A, zapojený do výběrové komunity pro středoškoláky, úspěšně zvládl zkoušky a získal dvě certifikace Microsoft Certified: Azure Fundamentals a Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals. Tyto certifikace dokazují pokročilé znalosti cloudových služeb a umělé inteligence a jejich poskytování pomocí Microsoft Azure. Testování probíhalo v anglickém jazyce a připravilo Matěje na další seberozvíjení a specializování. Přejeme hodně sil do zvládnutí celého programu.


/ Soutěže

Matematický klokan

Soutěž Matematický klokan se letos konala v pátek 17. března 2023. Jde o mezinárodně koordinovanou soutěž, která byla vytvořena podle obdobné soutěže, jež byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student.
Na naší škole žáci soutěžili v kategorii Junior (1. a 2. ročník) a kategorii Student (3. a 4. ročník). Děkujeme zúčastněným a blahopřejeme nejlepším řešitelům.

/ Soutěže

Silový čtyřboj

Dne 16.3.2023 se uskutečnilo krajské kolo soutěže středních škol – SILOVÝ ČTYŘBOJ v tělocvičně VPŠ a SPŠ MV v Holešově. V konkurenci 16 týmů naše družstvo dokázalo obhájit třetí místo ve družstvech i jednotlivcích. V tomto roce se klukům povedlo vylepšit si osobní výkony a přiblížit se “ nadohled” ke druhému místu.

 

MístoTým Body
1.VPŠ a SPŠ MV HOLEŠOV A602,5
2.SŠPHZ Uherské Hradiště566,5
3.SPŠ Zlín559,5
Výsledková listina krajského kola SŠ v silovém čtyřboji
TřídaBody
Šichnárek Pavel4.B199
Žůrek Kryštof4.A195,5
Hájek David1.K165
Pekař Vojtěch4.L163
Členové družstva

Pavel Šichnárek získal 3. místo v kategorii jednotlivci.Gratulujeme!Účast našich studentů na soutěži podpořil Nadační fond SPŠ Zlín.


/ Soutěže

Krajská matematická soutěž

TřídaKategorieMísto
2.GSM21.
3.HSM31.
4.GSM32.
Jak se naše třídy v soutěži umístily
V únoru se uskutečnila krajská matematická soutěž tříd, kterou organizovala Univerzita Tomáše Bati. Žáci řešili 50 matematických úloh a mimo samotného řešení příkladů museli také prokázat schopnost vzájemně spolupracovat. Odměnou za výhru v obou kategoriích je pro vítězné třídy exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.
Blahopřejeme.

/ Soutěže

Konverzační soutěže v anglickém jazyce

Dne 22.2.2023 jsme uspořádali školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Z téměř 60 přihlášených postoupilo do užšího výběru na základě didaktického testu 23 studentů. Pro porotu nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší, neboť konkurence byla vskutku obrovská. Hodnotil se ústní projev nejen po gramatické stránce, ale také bohatost slovní zásoby, pohotovost soutěžících i vtip. A kdo se stal letošním vítězem? 1. místo obsadil Martin Mračanský 3.H, 2. místo Pavlíček Tadeáš 1.H a 3. místo Pekař Matouš 2.G.

Všem zúčastněným děkujeme za přátelskou atmosféru a těšíme se na další ročník!


/ Soutěže

Zakončení stáže Erasmus +

Naši studenti získali certifikát o úspěšném absolvování třítýdenní pracovní stáže v Budapešti.

/ Soutěže

Ústřední kolo Bobříka informatiky

V prvním únorovém dni proběhlo ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky na gymnáziu v Uherském Hradišti. Mezi 30 nejlepších řešitelů ze Zlínského kraje postoupili tři naši žáci. Nejlepšího výsledku dosáhl Ondřej Lapčík ve třídy 3.H, který se stal úspěšným řešitelem ústředního kola soutěže.


/ Soutěže

Ekonomická olympiáda INEV

V pondělí 30. ledna se na Fakultě managementu a ekonomiky konalo krajské kolo Ekonomické olympiády INEV, kde SPŠ repretentovali žáci Filip Kolář, Jan Lupač, Jan Viktor Valčík a Vojta Beran, kteří byli již dříve úspěšní ve školních kolech.

Děkujeme za reprezentaci.


/ Soutěže