Virtuální prohlídka školy


Projděte se Střední průmyslovou školou ve Zlíně

Obory pro život


Škola s budoucností i tradicí zároveň.

Novinky a akce

Úřední hodiny v době prázdnin

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN:
                 PONDĚLÍ A STŘEDA od 9 do 13 hodin
    
Školní rok 2022/2023 zahájíme 1. září 2022 v 8 hodin v kmenových učebnách.

/ Novinky

Pro budoucí prváky

Důležité informace a rady spojené s nástupem do prvního ročníku naleznete v sekci Žáci a rodiče – Ke stažení.


/ Novinky

Vodácké kurzy

Předposlední červnový týden žáci třetích ročníků poznávali naše řeky Vltavu a Lužnici na vodáckých kurzech.
Další foto naleznete ve fotogalerii.

/ Novinky

Kreslení v plenéru

V rámci předmětu ODK se žáci prvního ročníku účastnili kreslení v plenéru.


/ Novinky

Maturita PODZIM 2022 – opravný termín

Přihlášky k podzimnímu termínu MATURITNÍ ZKOUŠKY jsou připraveny na studijním oddělení SPŠ Zlín u p. Kaplanové, dveře č. A 05. Zájemci se mohou přihlásit každý pracovní den 8 – 15 hod. Žáci, kteří budou konat opravnou ústní zkoušku z ČJ dodají seznam povinné četby pro podzimní termín do 30.6.2022.

Termín pro přihlášení do 27.6.2022.


/ Novinky

Kytičkový den

V letošním roce proběhl už 26. ročník Českého dne proti rakovině. „Kytičkový den“ podpořila už tradičně také SPŠ Zlín. Žáci třídy 2. L dokázali od spolužáků, zaměstnanců školy a v ulicích Zlína prodejem kytiček vybrat částku 17.718 Kč, určenou na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center.


/ Novinky

Filmové představení pro žáky

Hlasování o filmu, který se bude promítat žákům naší školy dne 28. června 2022 v Multikině Zlaté jablko. Pro hlasování je nutno přihlásit se do školní pošty.

Průběžné výdledky hlasování.


/ Novinky

Soutěže a úspěchy

Erasmus+

V rámci projektu Erasmus+ vyrazili tři dny po maturitě naši absolventi – stavaři Lukáš Horka, Natálie Polaštíková a Tereza Hanáčková na tříměsíční plně placenou odbornou stáž do Budapešti.
Jsme rádi, že o dlouhodobou mobilitu projevili zájem a doufáme, že jim zahraniční stáž pomůže v profesním růstu, jelikož jsme jedna z mála škol, která svým žákům získání těchto zkušeností umožňuje.

Soutěž Čtenář školy zná svou vítězku!

Během školního roku probíhala na naší škole literární soutěž Čtenář školy. Soutěže se pravidelně zúčastňovalo celkem 6 velmi pozorných čtenářek a čtenářů. Nejlepší řešitelkou kvízových otázek a celkově nejlepší čtenářkou školy se stala Marcela Janušková z 3. L, která kromě knih v soutěži přečetla za školní rok bezmála 10 knih. Marcela byla odměněna hodnotnou poukázkou na pořízení nových knih v knihkupectví Luxor. Přejeme jí, aby jí blízký vztah ke knihám vydržel i nadále. 


Soutěž Wienerberger

Soutěž o nejlepší projekt pro studenty SPŠ stavebních Wienerberger

Dne 2. června 2022 proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků oboru Stavebnictví. Do celostátního kola postoupili Karel Ševčík, Karolína Hanáčková, Filip Vlček a Vít Herodes ze 3.K, Tereza Hanáčková a Marián Mrkva ze 4.K. Blahopřejeme!


Zlínský BarCamp

SPŠ Zlín byla v pátek 3.6. jednou z 10 škol, jejichž žáci se zúčastnili akce s názvem Zlínský BarCamp. Na půdě Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně podle zadání ve skupinách vypracovali business model zavedení výuky podnikaní na střední školy, který následně představili ostatním účastníkům akce. SPŠ reprezentoval v prvním týmu Jakub Kovařík, Aleš Struhař a Marek Neulinger. Ve druhém týmu soutěžil Jan Viktor Valčík, Jakub Melichar a Filip Kolář. Děkujeme za velké nasazení a prvnímu týmu gratulujeme k úžasnému druhému místu! 


Krajské kolo fyzikální olympiády

V krajském kole fyzikální olympiády reprezentoval naši školu Tomáš Macků ze třídy 3.H a jako jediný mezi gymnazisty se umístil na 5. místě.
Blahopřejeme.

Celostátní matematická soutěž

Dne 25. 3. 2022 se uskutečnil na naší škole 28. ročník Celostátní matematické soutěže žáků SOŠ.  Soutěže se zúčastnilo 8 žáků naší školy a šest se stalo úspěšnými řešiteli ve své kategorii.

Kategorie IV (1. ročník):Jiří Švec (1. G)19. místo (celkem 154 účastníků)
Tomáš Pochylý (1. H)29. místo (celkem 154 účastníků)
Kategorie V (2. ročník):Ondřej Lapčík (2. H)4. místo (celkem 268 účastníků)
Kategorie VI (3. ročník):Tomáš Macků (3. H)15. místo (celkem 127 účastníků)
Kategorie VII (4. ročník):Hugo Lorenc (4. G) 3. místo (celkem 53 účastníků)
Vojtěch Vrečka (4. H)17. místo (celkem 53 účastníků)

Krajská matematická soutěž

V pátek 6. května 2022 se žáci třídy 3.H zúčastnili exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci. Tato exkurze pro ně byla odměnou za výhru v Krajské matematické soutěži organizované UTB Zlín.

 


Matematický KLOKAN

Naši dva studenti se úspěšně umístili i v okresním kole matematické soutěže KLOKAN. HOLÍNKOVÁ MARKÉTA ze tř. 2.L získala v kategorii JUNIOR 3. místo, ZEZULKA SAMUEL ze tř. 3.F získal v kategorii STUDENT 2. místo.
Srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!


Třikrát bronz pro naši školu

Ve čtvrtek 31.3.2022 se v areálu policejní školy Holešov konalo krajské kolo SŠ v silovém čtyřboji. Naši školu vyjelo reprezentovat jak družstvo chlapců, tak i družstvo dívek. Skvělými výkony a třetím místem se blýskl David Šimek, když zvládl skočit trojskok snožmo 880cm, v disciplíně tlaky na lavičce provést 29 opakování, zacvičit 21 shybů a 25 svisů vznesmo na hrazdě. Celkem nasbíral 205 bodů, druhé místo mu uteklo o jeden bod. Dalšími členy bronzového družstva byli Kryštof Žůrek, Pavel Šichnárek, Jaroslav Zvoníček a Vojtěch Pekař.

Výsledky kategorie chlapců – družstva:
1. VPS a SPŠ MV Holešov – A
2. SŠ- COPT Kroměříž
3. SPŠ Zlín
4. SPŠ Vsetín
5. TSOŠ Veterinární Kroměříž
6. SO ŠOOM Zlín
7. SG Velehrad
Družstvo dívek ve složení Gabriela Kadlčková, Aneta Moučková, Kristýna Krajčová, Vendula Tománková a Natálie Kulíšková– všechny ze třídy 2L, se zasloužily o nádherné a nečekané třetí místo.

Výsledky kategorie dívek – družstva:
1. VPS a SPŠ MV Holešov -A
2. VOŠP a SPgŠ Kroměříž
3. SPŠ Zlín
4. SG Velehrad
5. TSOŠ Veterinární Kroměříž
6. VPS a SPŠ MV Holešov-B


Ústřední kolo Bobříka informatiky 2021/2022

Proběhlo ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky. Z naší školy se zúčastnilo 8 žáků a z toho čtyři z nich se stali úspěšnými řešiteli.

Nejlepšího výsledku dosáhl Kryštof Pleva ze třídy 4.H, kdy v silné konkurenci žáků z gymnázií skončil na 7. místě. Blahopřejeme.