Přednáška o kyberbezpečnosti


Žáci třetího ročníku oborů elektro a technické lyceum absolvovali 13. května přednášku o kyberbezbečnosti. Prezentace se ujali odborníci ze zlínského centra pro vzdělávání WEB3HUB a prezentována byla problematika web safety, passwords, data protection, WEB3 a decentralization.


Erasmus


Žáci naší školy se v letošním školním roce kromě Barcelony zúčastnili také pracovní odborné stáže ve Vídni a Budapešti. Rozšířili si povědomí o novinky ze svých oborů, technickou angličtinu, ale také o kulturu těchto hlavních měst. V závěru své odborné stáže žáci obdrželi mezinárodní certifikát Europass.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.


Přednáška KYBERBEZPEČNOST


Přednáška od WEB3HUB ZLÍN zaměřená na kyberbezpečnost pro třetí ročníky oborů elektro a technické lyceum proběhla 17. dubna 2024. Prezentována byla problematika web safety, passwords, data protection, WEB3 and decentralization.


Seminář Můžeš podnikat


V pátek 1. března jsme uspořádali motivující seminář „Můžeš podnikat“, který přinesl studentům poznatky o světě podnikání a motivaci k osobnímu rozvoji. Seminář propojil teorii s praxí díky přednáškám pana Dalibora Stříbného, zakladatele Explicit Reality, a pana Radoslava Slováka, ředitele společnosti Edhouse s. r. o. Účastníci měli jedinečnou příležitost poslechnout si zkušenosti úspěšných podnikatelů a diskutovat s nimi. Studenti se dozvěděli nejen, jak rozvíjet svou akceschopnost a podnikavost, ale také získali konkrétní rady a inspiraci pro svou budoucí kariéru v podnikání.

Všem, kteří se zapojili do diskuze, děkujeme za jejich aktivitu.


Přednáška Senty Čermákové


Ve čtvrtek 14. března jsme měli tu čest vyslechnout přednášku paní Senty Čermákové, CEO neziskové organizace Czechitas, mentorky, vystudované biokybernetičky, vysokoškolské pedagožky, certifikované someliérky a odbornice na generativní umělou inteligenci. Přednáška proběhla v rámci 5. ročníku byznysové konference Fenomén, tentokrát zaměřené na hledání rovnováhy mezi lidským potenciálem a technologiemi budoucnosti. 
Paní Řeháková hovořila o své kariéře, možnostech využití AI v osobním i profesním životě a její budoucnosti. Na závěr měli žáci možnost klást otázky, a využili toho naplno, dalece jsme překročili časový rámec přednášky hlavně díky nadšení a ochotě paní Čermákové.

Exkurze 4. L ve společnosti Kloboucká lesní


Dne 6. března 2024 se 4. L zúčastnila prohlídky sídla firmy Kloboucká lesní, která vyhrála soutěž Dřevostavba roku 2023. Studenti měli také možnost nahlédnout do výroby dřevěných lepených profilů.


Vila Tugendhat


Dne 28. února 2024 se třída 3. K zúčastnila exkurze v brněnské vile Tugendhat, která je zapsána na seznamu UNESCO. 

Další foto naleznete v galerii.


Exkurze KOMA


Dne 30. ledna 2024 se třída 4.L zúčastnila odborné exkurze ve vizovické firmě KOMA Modular s.r.o., kde si žáci prohlédli logistické a inovační centrum a výrobu modulů.


Seminář finanční gramotnosti


Seminář finanční gramotnosti, který se konal od prosince do ledna pro čtvrté ročníky naší školy, byl nejen poučný, ale i inspirativní. Byl zaměřen na klíčová témata, jako jsou hypoteční a spotřebitelské úvěry, inflace, zajištění na důchod a životní pojištění. Podaná srozumitelná vysvětlení a praktické příklady jsou pro studenty základem pro ucelený pohled na finanční oblasti, které je čekají v dospělosti. Tento seminář nejen posílil finanční gramotnost našich žáků, ale také podnítil jejich zájem o ekonomické otázky. Děkujeme panu Lukáši Mackovi a Karlu Gregorovi firmy ProfiFP za jejich cenný přínos ke vzdělávání našich studentů.


Elektromobilita


Dne 17. ledna 2024 se uskutečnila přednáška odborníků z firmy ČEZ na téma Elektromobilita pro žáky 4. ročníků oboru strojírenství. Po přednášce měli žáci možnost prohlédnout si elektromobil značky KIA.


Den otevřených dveří


Zveme všechny zájemce a uchazeče o studium technických oborů na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v úterý 6. února 2024 v době od 13 do 17 hodin.


Přednáška pro elektrikáře o zabezpečovacích systémech


Dne 14. prosince se na naší škole konala odborná přednáška pro studenty elektrotechniky se zaměřením na zabezpečovací systémy v inteligentních budovách. Ing. Martin Jiříček z firmy INTE, s. r. o. Zlín představil speciální elektrickou požární signalizaci a zhášení s využitím technologie GreCon. Tato technologie umožňuje detekci jisker a jejich následné rychlé uhašení. Přednáška poskytla maturantům přehled o moderních zabezpečovacích systémech a novinkách v oblasti požární signalizace.


Seminář Můžeš podnikat


V pátek 8. prosince se uskutečnil seminář „Můžeš podnikat“ pro studenty oboru elektro a zaměření IT.  Prvním řečníkem byl pan Radoslav Slovák z Edhouse s.r.o.a druhým pan Jan Podzimek z DEVELOGI. Pan Slovák je vývojář softwaru jak myslí, tak srdcem. Říká, že dělat to, co člověka baví a rozumí tomu, je to nejdůležitější. Jeho firma Edhouse disponuje největším týmem vývojářů ve Zlíně a pobočky má i v Olomouci. Mimo vývoje SW se věnují také podpoře vzdělávání v regionech, kde působí.
 
Firma DEVELOGI – software-house, jejímž zakladatelem je Jan Podzimek, je jiná svou filozofií. Jejím hlavním záměrem je být slušnou a ohleduplnou společností. Funguje na tyrkysových principech, jednímž z nich je, že každý z týmu může cokoliv sám rozhodovat, jen se musí poradit s kolegou, který tomu rozumí a kolegou, kterého se to dotýká. Stejně tak si každý člen týmu po poradě s mzdovou radou rozhoduje o výši své mzdy. Vše je dobrovolné.
 
Oba řečníci byli pro studenty inspirací a novým pohledem na možnost podnikat.

Seminář Můžeš podnikat


V pondělí 20. listopadu se uskutečnil seminář „Můžeš podnikat“ pro studenty oboru stavebnictví.  Studenti slyšeli dva příběhy podnikatelů. Pan Dalibor Stříbrný, spolumajitel firmy Explicit reality s.r.o. vyprávěl o svém začátku, průběhu a současném podnikání, o tom, čeho se vyvarovat a také o svých zásadách. Kladl důraz na stanovení cílů, sběr kontaktů a systematičnost. Pan Filip Plevač, bývalý úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans, nyní podnikatel působící mimo jiné ve spolku SAMBA – Spolek absolventů MBA, popsal svou životní cestu podnikatele a uvedl automatizaci, robotizaci a digitalizaci jako zásadní změnu v budoucím vývoji stavebnictví. Studentům zdůraznil potřebu neustálého dalšího vzdělávání. Oba řečníci studentům také poskytli čas na dotazy, který byl zcela využit.


Devadesátileté výročí


Škola oslavila 10. října 2023 devadesát let své existence slavnostním koncertem v Kongresovém a univerzitním centru za přítomnosti představitelů města a dalších významných hostů. Slavné melodie z filmů byly provázeny vtipnými vstupy dvou bývalých studentů, moderátorů Ondry Blaha a Ondry Albrechta, kteří si k mikrofonu pozvali i současného ředitele pana Ing. Radomíra Nedbala a jeho zástupce pana Ing. Libora Mráze. Vtipnými glosami tak odhalili současným žákům něco z historie školy i z vlastních zkušeností se studiem. Všichni zúčastnění si uvědomili, že léta školy sice běží, ale podstata studia zůstává stále stejná. Spousta povinností, na které se časem zapomene, a spousta pěkných zážitků, které zůstanou.
Přejeme škole do dalších let nadané a pilné studenty, výborné učitele a hodně zdaru!
 

PŘEDNÁŠKA O DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ


Ve středu 27.září 2023 proběhla  na naší škole již tradičně přednáška na téma darování kostní dřeně. Zdravý muž či žena ve věku 18 – 35 let může vstoupit do Českého národního registru dárců dřeně a jednou třeba zachránit život těžce nemocnému tím, že daruje zdravé krvetvorné buňky pro transplantaci. Během přednášky se žáci dozvěděli o existenci registru, uskutečněných transplantacích, možnostech registrace, dobrovolného dárcovství a způsobech odběru. Paní Zdenka Wesserbauerová žákům vysvětlila také využití zdravých buněk pro příbuzenské i nepříbuzenské transplantace také v rámci celosvětového registru. 
Našim žákům patří poděkování za to, že se desítky z nich neváhaly na místě aktivně zapojit a dobrovolně se zařadit do tohoto registru.

Výměnný program


Minulý týden nás ve Zlíně navštívili studenti z partnerské školy v belgickém Izegemu. Tento výměnný program trvá už 25 let. Studenti si prohlédli jak naši školu, tak také město Zlín. Dále zavítali do Kroměříže, Olomouce, Brna, Vídně, Vizovic a na mnohá další místa v okolí.
Součástí programu byla také společná večeře zástupců partnerských měst 🇧🇪 Izegem  🇨🇿 Zlín a 🇵🇱Chorzow. Děkujeme městu Zlín za podporu.

Pevnost poznání


V minulém týdnu se studenti tříd 2.G a 3.H oboru technické lyceum zúčastnili exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.

Tato exkurze byla výhrou v Krajské matematické soutěži třídních kolektivů.

Více fotografií v Galerii.
 

Přednáška Geostav


Žáci 3. a 4. ročníků oboru stavebnictví se 6. března 2023 zúčastnili odborné přednášky o speciálním zakládání staveb, kterou pro nás připravila společnost Geostav.
 

Vila Tugendhat


Ve dnech 22. a 23. února 2023 navštívili žáci tříd 3.K a 3.L v rámci výuky architektury vilu Tugendhat v Brně.


Exkurze ve firmě KOMA


Žáci 4.K a 4.L se 24. a 27.1.2023 zúčastnili exkurze do vizovické firmy KOMA Modular, která se zabývá výstavbou modulárních objektů. Prohlédli si výrobní a montážní haly včetně sídla firmy umístěného v budově, která sloužila jako oceněný výstavní pavilon na EXPO 2015 v Miláně a poté byla převezena do Vizovic.


Finanční gramotnost


Ve 3. lednovém týdnu proběhly v hodinách ekonomiky u čtvrtých ročníků přednášky finanční gramotnosti podané panem Michalem Sekulou. Žákům bylo na příkladech přiblíženo téma peněz, hypoték a investicí.


Erasmus+ v Budapešti


Naši studenti se v těchto dnech účastní zahraniční pracovní stáže v Budapešti.

O jejich pracovním úsilí se přesvědčte v Galerii.


Zpívání u stromečku


V tomto školním roce jsme navázali na tradici hudebních vystoupení a zpívání koled ve školní jídelně.  Letos nám hrála cimbálová muzika Valášek ze základní umělecké školy na Jižních svazích s primášem Michalem Hešem, který je studentem naší školy. Koledy v lidovém duchu uvedly všechny do sváteční nálady. Některé písně jsme si mohli společně s nimi i zazpívat. Jejich vystoupení umocnila produkce sedmi našich studentů, hrajících na dechové nástroje. Ti postupně hráli na různých místech ve škole a  skončili v tělocvičně, kde svátečními a velebnými tóny ozvláštnili průběh vánočního volejbalového turnaje.
 
Všem muzikantům děkujeme za příjemně strávené chvíle. 

Finanční gramotnost


V 50. týdnu proběhla v hodinách ekonomiky vzdělávací akce v rámci projektu Centrum podpory vzdělávání na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Žáci třetích ročníků díky této akci měli možnost vyslechnout přednášky o finanční gramotnosti.