Seminář Můžeš podnikat


V pondělí 20. listopadu se uskutečnil seminář „Můžeš podnikat“ pro studenty oboru stavebnictví.  Studenti slyšeli dva příběhy podnikatelů. Pan Dalibor Stříbrný, spolumajitel firmy Explicit reality s.r.o. vyprávěl o svém začátku, průběhu a současném podnikání, o tom, čeho se vyvarovat a také o svých zásadách. Kladl důraz na stanovení cílů, sběr kontaktů a systematičnost. Pan Filip Plevač, bývalý úspěšný generální ředitel firmy Moravia Cans, nyní podnikatel působící mimo jiné ve spolku SAMBA – Spolek absolventů MBA, popsal svou životní cestu podnikatele a uvedl automatizaci, robotizaci a digitalizaci jako zásadní změnu v budoucím vývoji stavebnictví. Studentům zdůraznil potřebu neustálého dalšího vzdělávání. Oba řečníci studentům také poskytli čas na dotazy, který byl zcela využit.


Devadesátileté výročí


Škola oslavila 10. října 2023 devadesát let své existence slavnostním koncertem v Kongresovém a univerzitním centru za přítomnosti představitelů města a dalších významných hostů. Slavné melodie z filmů byly provázeny vtipnými vstupy dvou bývalých studentů, moderátorů Ondry Blaha a Ondry Albrechta, kteří si k mikrofonu pozvali i současného ředitele pana Ing. Radomíra Nedbala a jeho zástupce pana Ing. Libora Mráze. Vtipnými glosami tak odhalili současným žákům něco z historie školy i z vlastních zkušeností se studiem. Všichni zúčastnění si uvědomili, že léta školy sice běží, ale podstata studia zůstává stále stejná. Spousta povinností, na které se časem zapomene, a spousta pěkných zážitků, které zůstanou.
Přejeme škole do dalších let nadané a pilné studenty, výborné učitele a hodně zdaru!
 

PŘEDNÁŠKA O DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ


Ve středu 27.září 2023 proběhla  na naší škole již tradičně přednáška na téma darování kostní dřeně. Zdravý muž či žena ve věku 18 – 35 let může vstoupit do Českého národního registru dárců dřeně a jednou třeba zachránit život těžce nemocnému tím, že daruje zdravé krvetvorné buňky pro transplantaci. Během přednášky se žáci dozvěděli o existenci registru, uskutečněných transplantacích, možnostech registrace, dobrovolného dárcovství a způsobech odběru. Paní Zdenka Wesserbauerová žákům vysvětlila také využití zdravých buněk pro příbuzenské i nepříbuzenské transplantace také v rámci celosvětového registru. 
Našim žákům patří poděkování za to, že se desítky z nich neváhaly na místě aktivně zapojit a dobrovolně se zařadit do tohoto registru.

Výměnný program


Minulý týden nás ve Zlíně navštívili studenti z partnerské školy v belgickém Izegemu. Tento výměnný program trvá už 25 let. Studenti si prohlédli jak naši školu, tak také město Zlín. Dále zavítali do Kroměříže, Olomouce, Brna, Vídně, Vizovic a na mnohá další místa v okolí.
Součástí programu byla také společná večeře zástupců partnerských měst 🇧🇪 Izegem  🇨🇿 Zlín a 🇵🇱Chorzow. Děkujeme městu Zlín za podporu.

Pevnost poznání


V minulém týdnu se studenti tříd 2.G a 3.H oboru technické lyceum zúčastnili exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.

Tato exkurze byla výhrou v Krajské matematické soutěži třídních kolektivů.

Více fotografií v Galerii.
 

Přednáška Geostav


Žáci 3. a 4. ročníků oboru stavebnictví se 6. března 2023 zúčastnili odborné přednášky o speciálním zakládání staveb, kterou pro nás připravila společnost Geostav.
 

Vila Tugendhat


Ve dnech 22. a 23. února 2023 navštívili žáci tříd 3.K a 3.L v rámci výuky architektury vilu Tugendhat v Brně.


Exkurze ve firmě KOMA


Žáci 4.K a 4.L se 24. a 27.1.2023 zúčastnili exkurze do vizovické firmy KOMA Modular, která se zabývá výstavbou modulárních objektů. Prohlédli si výrobní a montážní haly včetně sídla firmy umístěného v budově, která sloužila jako oceněný výstavní pavilon na EXPO 2015 v Miláně a poté byla převezena do Vizovic.


Finanční gramotnost


Ve 3. lednovém týdnu proběhly v hodinách ekonomiky u čtvrtých ročníků přednášky finanční gramotnosti podané panem Michalem Sekulou. Žákům bylo na příkladech přiblíženo téma peněz, hypoték a investicí.


Erasmus+ v Budapešti


Naši studenti se v těchto dnech účastní zahraniční pracovní stáže v Budapešti.

O jejich pracovním úsilí se přesvědčte v Galerii.


Zpívání u stromečku


V tomto školním roce jsme navázali na tradici hudebních vystoupení a zpívání koled ve školní jídelně.  Letos nám hrála cimbálová muzika Valášek ze základní umělecké školy na Jižních svazích s primášem Michalem Hešem, který je studentem naší školy. Koledy v lidovém duchu uvedly všechny do sváteční nálady. Některé písně jsme si mohli společně s nimi i zazpívat. Jejich vystoupení umocnila produkce sedmi našich studentů, hrajících na dechové nástroje. Ti postupně hráli na různých místech ve škole a  skončili v tělocvičně, kde svátečními a velebnými tóny ozvláštnili průběh vánočního volejbalového turnaje.
 
Všem muzikantům děkujeme za příjemně strávené chvíle. 

Finanční gramotnost


V 50. týdnu proběhla v hodinách ekonomiky vzdělávací akce v rámci projektu Centrum podpory vzdělávání na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Žáci třetích ročníků díky této akci měli možnost vyslechnout přednášky o finanční gramotnosti.


Best in English


Dne 30.11.2022 zasedlo za počítače 110 studentů naší školy, aby si vyzkoušeli znalosti angličtiny. Konkurence byla vskutku veliká – téměř 23 000 respondentů z 709 středních škol celé Evropy. Šedesátiminutový test se skládal z gramatické části, poslechu a čtení s porozuměním. Akci pořádal Institut pro rozvoj kompetencí spolu s agenturou Czech Us. Na oficiální výsledky stále ještě čekáme. Držíme palce. Třeba se někdo z naší „průmky“ podívá na čtrnáct dní do Kanady.


Ekonomická olympiáda


Ve 43. a 44. týdnu na naší škole probíhá školní kolo Ekonomické olympiády. Otázky do soutěže a celou koncepci spoluvytvořili ekonomové a odborníci z Institutu ekonomického vzdělávání (INEV) a České národní banky (ČNB). Ekonomická olympiáda je největší soutěží v ekonomii a financích v ČR a na Slovensku. Do soutěže se zapojí všichni žáci čtvrtých ročníků.


Právní vědomí


V průběhu prvních tří listopadových dnů se žáci prvních ročníků zúčastnili preventivního programu pro střední školy s názvem Právní vědomí, protiprávní jednání mladistvých a preventivní doporučení pořádaného oddělením tisku a prevence PČR Zlín. Cílem programu bylo žáky seznámit s nejčastějšími druhy protiprávního jednání mladistvých, protiprávního jednání dospělých páchaného na dětech, s legislativní úpravou v oblasti alkoholu, cigaret a drog a předat preventivní doporučení, jak se nestát obětí protiprávního jednání.


Exkurze


Dne 1. listopadu 2022 navštívili žáci tříd 3. B a 4. B firmu Hirschmann ve Vsetíně a Hyundai v Nošovicích. Exkurze v těchto automobilových firmách byla pro žáky oboru Strojírenství přínosem pro další studium. 


Workshop


Ve čtvrtek 20. října proběhl ve škole workshop společnosti Technologické inovační centrum s.r.o., který pro naše žáky vedl pan Petr Konečný a slečna Olesja Lancevská. Velmi inspirativní setkání mělo žákům pomoci vnímat příležitosti kolem nich a ukázat byznys zase z jiného pohledu.

Můžeš podnikat


V úterý 18. října k nám do školy zavítal pan Dalibor Stříbrný, spolumajitel firmy Explicit reality s.r.o. a pan Jan Kopřiva, spolumajitel firmy Tucan CAFÉ, s.r.o. Oba podnikatelé přijeli díky vzdělávacímu programu MŮŽEŠ PODNIKAT inspirovat žáky třetího ročníku oboru stavitelství k podnikání. 

Stejný úkol měl pan Kopřiva také následující den u žáků oboru strojírenství, kdy svou cestu k podnikání líčil společně s panem Milošem Smejkalem Jr., spolumajitelem firmy GNB nine s.r.o. 


Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně


Žáci třídy 3. A a 3. B navštívili Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, jehož součástí byly i veletrhy Plastex, Profintech, Welding, FOND –EX a IMT. Hlavním tématem MSV byl Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby.
 

Erasmus+ 2022 Budapešť


Deset vybraných studentů oboru stavebnictví, strojírenství a elektrotechnika jsou v tyto dny na 21 denní odborné stáži v Budapešti.


Třinecké železárny


V pondělí 3. října se třída 4. B zúčastnila exkurze do Třineckých železáren. Žáci navštívili vysokou pec, kde probíhal odpich. Dále ocelárnu a kontilití, kde byly odlévány sochory kruhového a čtvercového průřezu. Na závěr exkurze si prohlédli výrobu drátu na kontidrátové trati.

Výměnný pobyt


V rámci výměnného programu s partnerskou školou VTI Izegem tráví tento týden naši studenti v Belgii.
Mají možnost poznat nejen historii a kulturu země, ale také běžný život v belgické rodině. Výměnný program probíhá již od roku 1998.
 

Dárcovství kostní dřeně a krevních složek


V úterý 27. září se na naší škole uskutečnila přednáška na téma dárcovství kostní dřeně a krevních složek. Na přednášce jsme se dověděli, pro které pacienty je určena transplantace kostní dřeně, jakým způsobem probíhá a také kdo se může stát dárcem kostní dřeně. Součástí přednášky byl i nábor nových dárců do registru dárců kostní dřeně, do kterého se přihlásily desítky našich žáků.


Netradiční hodina ekonomiky


První aprílový den jsme hodinu ekonomiky ve třídě 4.B strávili netradičně. Zavítal k nám finanční poradce pan Michal Sekula. Studentům přišel podat bližší informace o možnostech zhodnocení volných finančních prostředků. Řeč byla o inflaci, vhodných investičních produktech, výnosnosti ve spojení s rizikem a likviditou, zmíněny byly investiční fondy a krátká zastávka proběhla i u kryptoměn. Nabyté vědomosti studenti jistě využijí v praktickém životě.