Erasmus+


V rámci projektu Erasmus+ vyrazili tři dny po maturitě naši absolventi – stavaři Lukáš Horka, Natálie Polaštíková a Tereza Hanáčková na tříměsíční plně placenou odbornou stáž do Budapešti.
Jsme rádi, že o dlouhodobou mobilitu projevili zájem a doufáme, že jim zahraniční stáž pomůže v profesním růstu, jelikož jsme jedna z mála škol, která svým žákům získání těchto zkušeností umožňuje.

Soutěž Čtenář školy zná svou vítězku!


Během školního roku probíhala na naší škole literární soutěž Čtenář školy. Soutěže se pravidelně zúčastňovalo celkem 6 velmi pozorných čtenářek a čtenářů. Nejlepší řešitelkou kvízových otázek a celkově nejlepší čtenářkou školy se stala Marcela Janušková z 3. L, která kromě knih v soutěži přečetla za školní rok bezmála 10 knih. Marcela byla odměněna hodnotnou poukázkou na pořízení nových knih v knihkupectví Luxor. Přejeme jí, aby jí blízký vztah ke knihám vydržel i nadále. 


Soutěž Wienerberger


Soutěž o nejlepší projekt pro studenty SPŠ stavebních Wienerberger

Dne 2. června 2022 proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníků oboru Stavebnictví. Do celostátního kola postoupili Karel Ševčík, Karolína Hanáčková, Filip Vlček a Vít Herodes ze 3.K, Tereza Hanáčková a Marián Mrkva ze 4.K. Blahopřejeme!


Zlínský BarCamp


SPŠ Zlín byla v pátek 3.6. jednou z 10 škol, jejichž žáci se zúčastnili akce s názvem Zlínský BarCamp. Na půdě Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně podle zadání ve skupinách vypracovali business model zavedení výuky podnikaní na střední školy, který následně představili ostatním účastníkům akce. SPŠ reprezentoval v prvním týmu Jakub Kovařík, Aleš Struhař a Marek Neulinger. Ve druhém týmu soutěžil Jan Viktor Valčík, Jakub Melichar a Filip Kolář. Děkujeme za velké nasazení a prvnímu týmu gratulujeme k úžasnému druhému místu! 


Krajské kolo fyzikální olympiády


V krajském kole fyzikální olympiády reprezentoval naši školu Tomáš Macků ze třídy 3.H a jako jediný mezi gymnazisty se umístil na 5. místě.
Blahopřejeme.

Celostátní matematická soutěž


Dne 25. 3. 2022 se uskutečnil na naší škole 28. ročník Celostátní matematické soutěže žáků SOŠ.  Soutěže se zúčastnilo 8 žáků naší školy a šest se stalo úspěšnými řešiteli ve své kategorii.

Kategorie IV (1. ročník):Jiří Švec (1. G)19. místo (celkem 154 účastníků)
Tomáš Pochylý (1. H)29. místo (celkem 154 účastníků)
Kategorie V (2. ročník):Ondřej Lapčík (2. H)4. místo (celkem 268 účastníků)
Kategorie VI (3. ročník):Tomáš Macků (3. H)15. místo (celkem 127 účastníků)
Kategorie VII (4. ročník):Hugo Lorenc (4. G) 3. místo (celkem 53 účastníků)
Vojtěch Vrečka (4. H)17. místo (celkem 53 účastníků)

Krajská matematická soutěž


V pátek 6. května 2022 se žáci třídy 3.H zúčastnili exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci. Tato exkurze pro ně byla odměnou za výhru v Krajské matematické soutěži organizované UTB Zlín.