SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT


„SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PROJEKT“ pro studenty středních průmyslových škol stavebních, vyhlášené společností Wienerberger, školní rok 2022/2023. Výsledky 14. ročníku soutěže, podle rozhodnutí odborné poroty pod vedením profesora Ing. Petra Hájka, CSc. z katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha jsou následující:

3. ročník – Projekt rodinného domu:

3. místo – TEREZA STROJILOVÁ, 3.L

 

Speciální ocenění společností LOXIA, architects engineers – NELA PUMPRLOVÁ, 3.K

4. ročník – Projekt občanské a bytové stavby:

3. místo – SÁRA ŠPENDLÍKOVÁ, 4.K.

Oceněným soutěžícím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy! Věříme, že tyto úspěchy budou motivací pro nové soutěžící.


Vodácký kurz


Ve dnech 12. 6. až 16. 6. 2023 se žáci 3. ročníku účastnili vodáckého kurzu.
Kurz žáků tříd 3.B, 3.E a 3.H pod vedením Ivana a Zdeňky Konečných splouval Vltavu na Vydrách,  které jsou nejoblíbenějším typem lodi českých vodáků. Techniku ovládání lodi nacvičili žáci první den ve Vyšším Brodě a potom už postupně splouvali Vltavu až do Zlaté Koruny. Během cesty zdolali 9 jezů a zažili spoustu legrace na vodě i v kempech.

Technologická olympiáda 2023


Naši dva studenti, Adam Šebesta (2.H) a Richard Winter (3.H), se zúčastnili celostátní Technologické olympiády 2023. Školní kolo se na území celé ČR odehrávalo online a probíhalo ve formě znalostního testu. V tomto kole se náš tým umístil na 4. místě z celkového počtu 571 zúčastněných týmů z  celé České republiky a kvalifikoval se do finálového kola, jenž se pro 25 nejlepších týmů konalo v Praze na Elektrotechnické fakultě ČVUT.

Studenti si mimo soutěžení měli možnost poslechnout zajímavé přednášky, debatovat se špičkami v  oboru a odnést si spoustu zážitků. Děkujeme za reprezentaci a blahopřejeme.Dopravu na soutěž žákům hradil Nadační Fond SPŠ Zlín.

Krajské kolo Fyzikální olympiády


Velká gratulace patří žákům 1.G – Petru Hanákovi a Tomáši Habrovanskému. Tito žáci skvěle reprezentovali naši školu v krajském kole fyzikální olympiády a stali se jejími úspěšnými řešiteli. V silné konkurenci sedmnácti účastníků z prvních ročníků středních škol včetně gymnázií, obsadili 2. a 6. místo. Gratulujeme!

Celostátní matematická soutěž


Dne 24. 3. 2023 se uskutečnil na naší škole 29. ročník Celostátní matematické soutěže žáků SOŠ. Naše škola je jedním ze soutěžních středisek. Soutěže se zúčastnilo 8 žáků naší školy – z každého ročníku dva žáci. Pět žáků bylo úspěšnými řešiteli, dva dokonce obsadili příčky nejvyšší.Kategorie IV (1. ročník):Petr Hanák (1. G) – 1. místo (celkem 212 účastníků)Tibor Valášek (1. H) – 26. místo (celkem 212 účastníků)Kategorie V (2. ročník):Tomáš Pochylý (2. H) – 37. místo (celkem 268 účastníků)Kategorie VII (4. ročník):Tomáš Macků (4. H) –  2. místo (celkem 121 účastníků)Václav Matyáš (4. G) – 43. místo (celkem 121 účastníků)Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.


Studentské trenérské centrum Microsoftu


Nadšený a inovativní Matěj Teplý ze 2.A, zapojený do výběrové komunity pro středoškoláky, úspěšně zvládl zkoušky a získal dvě certifikace Microsoft Certified: Azure Fundamentals a Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals. Tyto certifikace dokazují pokročilé znalosti cloudových služeb a umělé inteligence a jejich poskytování pomocí Microsoft Azure. Testování probíhalo v anglickém jazyce a připravilo Matěje na další seberozvíjení a specializování. Přejeme hodně sil do zvládnutí celého programu.


Matematický klokan


Soutěž Matematický klokan se letos konala v pátek 17. března 2023. Jde o mezinárodně koordinovanou soutěž, která byla vytvořena podle obdobné soutěže, jež byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií: Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet, Junior a Student.
Na naší škole žáci soutěžili v kategorii Junior (1. a 2. ročník) a kategorii Student (3. a 4. ročník). Děkujeme zúčastněným a blahopřejeme nejlepším řešitelům.

Silový čtyřboj


Dne 16.3.2023 se uskutečnilo krajské kolo soutěže středních škol – SILOVÝ ČTYŘBOJ v tělocvičně VPŠ a SPŠ MV v Holešově. V konkurenci 16 týmů naše družstvo dokázalo obhájit třetí místo ve družstvech i jednotlivcích. V tomto roce se klukům povedlo vylepšit si osobní výkony a přiblížit se “ nadohled” ke druhému místu.

MístoTým Body
1.VPŠ a SPŠ MV HOLEŠOV A602,5
2.SŠPHZ Uherské Hradiště566,5
3.SPŠ Zlín559,5
Výsledková listina krajského kola SŠ v silovém čtyřboji
TřídaBody
Šichnárek Pavel4.B199
Žůrek Kryštof4.A195,5
Hájek David1.K165
Pekař Vojtěch4.L163
Členové družstva

Pavel Šichnárek získal 3. místo v kategorii jednotlivci.Gratulujeme!Účast našich studentů na soutěži podpořil Nadační fond SPŠ Zlín.


Krajská matematická soutěž


TřídaKategorieMísto
2.GSM21.
3.HSM31.
4.GSM32.
Jak se naše třídy v soutěži umístily
V únoru se uskutečnila krajská matematická soutěž tříd, kterou organizovala Univerzita Tomáše Bati. Žáci řešili 50 matematických úloh a mimo samotného řešení příkladů museli také prokázat schopnost vzájemně spolupracovat. Odměnou za výhru v obou kategoriích je pro vítězné třídy exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.
Blahopřejeme.

Konverzační soutěže v anglickém jazyce


Dne 22.2.2023 jsme uspořádali školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Z téměř 60 přihlášených postoupilo do užšího výběru na základě didaktického testu 23 studentů. Pro porotu nebylo vůbec jednoduché vybrat ty nejlepší, neboť konkurence byla vskutku obrovská. Hodnotil se ústní projev nejen po gramatické stránce, ale také bohatost slovní zásoby, pohotovost soutěžících i vtip. A kdo se stal letošním vítězem? 1. místo obsadil Martin Mračanský 3.H, 2. místo Pavlíček Tadeáš 1.H a 3. místo Pekař Matouš 2.G.

Všem zúčastněným děkujeme za přátelskou atmosféru a těšíme se na další ročník!


Ústřední kolo Bobříka informatiky


V prvním únorovém dni proběhlo ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky na gymnáziu v Uherském Hradišti. Mezi 30 nejlepších řešitelů ze Zlínského kraje postoupili tři naši žáci. Nejlepšího výsledku dosáhl Ondřej Lapčík ve třídy 3.H, který se stal úspěšným řešitelem ústředního kola soutěže.


Ekonomická olympiáda INEV


V pondělí 30. ledna se na Fakultě managementu a ekonomiky konalo krajské kolo Ekonomické olympiády INEV, kde SPŠ repretentovali žáci Filip Kolář, Jan Lupač, Jan Viktor Valčík a Vojta Beran, kteří byli již dříve úspěšní ve školních kolech.

Děkujeme za reprezentaci.


Studentské trenérské centrum Microsoftu


Na konci prosince proběhlo ve firmě Microsoft ČR v Praze celostátní finále výběru studentů pro STC Microsoft ČR. Do Prahy se z krajského kola probojovali dva naši studenti Vojtěch Staša, 2.F a Matěj Teplý, 2.A.

Novým členem prestižního programu STC společnosti Microsoft se stal Matěj Teplý. Tímto mu srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v absolvování programu pro nadané studenty!


Vánoční volejbalové turnaje


pořadí chlapci: pořadí dívky:
1. 4.K1.3.L
2.4.F2.2.K
3.4.B3. MIX
4.3.K4. 4.L
5.2.H5. 4.K
6.4.H6. 2.L
7.3.H
8.4.L
9.2.G
Výsledková listina
V termínech 20. a 22.12. 2022 se na naší škole uskutečnil mezitřídní volejbalový turnaj, kterého se v kategorii chlapců zúčastnilo 20 družstev (škoda, že se den před turnajem odhlásila 2.A) a v kategorii dívek neuvěřitelných 6 družstev. Všem sportovcům bych chtěl poděkovat za předvedené výkony a v některých případech za fantastickou bojovnost.
Nelze zapomenout ani na diváky, kteří přišli podpořit své spolužáky a mnohdy se jim podařilo vyhecovat družstva k lepším výkonům.
Touto cestou bych chtěl poděkovat i učitelům TEV, kteří vydrželi na rozhodcovských postech dlouhé hodiny a svým rozhodováním přispěli též ke zdárnému průběhu turnajů.
 
 
Ceny pro nejlepší zajistil Nadační fond SPŠ Zlín.
 
Závěrem ještě jednou dík všem.
 
MOTO pro příští rok: Odlož stud a zahoď žal, zamiluj si volejbal. Když sám sobě uvěříš, za rok jistě zvítězíš.

Best in English


Také jste zvědaví, jak dopadla mezinárodní  anglická soutěž a kdo je Best in English? Celkovým vítězem se stal student gymnázia z Maďarska, který získal 110,5 bodů ze 118. Ani naše dívky a chlapci se nenechali zahanbit a my přinášíme Top 5 průmky: Vít Vaňatka 4.H 99,5 bodů, Tomáš Alexy 3.G 98 bodů, Jiří Střítežský 4.G 96,5 bodů, Michal Česal 2.H 96 bodů a Tadeáš Graubner 3.B  95 bodů.

Děkujeme všem za účast 


Bobřík informatiky


Stejně jako v předchozích letech jsme se zapojili do soutěže Bobřík informatiky, podobně jako i dalších 1321 škol v České republice. Pochlubit se můžeme čtyřmi úspěšnými řešiteli v kategorii Junior a třemi v kategorii Senior. Úspěšnými řešiteli v kategorii Junior se stali: Lukáš Dvořák (2.G), Tomáš Kužela (1.L), Ibrahem Amin (1.H) a Jakub Karlík (2.H). Úspěšnými řešiteli v kategorii Senior se stali: Jindřich Fojtík (3.E), Vít Vaňatka (4.H) a Ondřej Lapčík (3.H).

Všichni jmenovaní z kategorie Senior postupují do ústředního krajského kola. Vítězům blahopřejeme a těšíme na další úspěchy v ústředním kole kategorie Senior.

Strojírenská olympiáda


Dne 22. 11. 2022 se konalo školní kolo Strojírenské olympiády. Soutěže se zúčastnilo 16 žáků ze čtvrtých a třetích ročníků oboru Strojírenství. Žáci soutěžili v  modelování součásti a v tvorbě výkresu v programu Inventortvorbě NC programu a v testu strojírenských znalostí. Soutěž vyhrál Václav Navrátil (4.A), na druhém místě se umístil Pavel Šichnárek (4.B) a na třetím místě Jakub Němec  (4.A). Žáci, kteří se umístili na stupních vítězů, obdrželi dárkové poukazy v celkové hodnotě 6000 Kč.

Ceny do soutěže věnovaly firmy Local Energies, a.s a COMFOR.


Turnaj 17. listopadu ve volejbale smíšených družstev


Ve středu 16. listopadu se u nás konal již 15. ročník tradičního volejbalového turnaje smíšených družstev. Zúčastnilo se ho sedm družstev: Gymnázium TGM, Gymnázium Val. Klobouky, Obchodní akademie, SŠ Baltaci, VPŠ a SPŠ Holešov a naše dvě družstva. Viděli jsme velmi pěkné sportovní výkony v přátelské atmosféře. Všem zúčastněným gratulujeme a věříme, že v této pěkné, studentské tradici budeme i nadále pokračovat. 

  1. Gymnázium TGM
  2. VPŠ a SPŠ Holešov
  3. SPŠ Zlín-B

Republikové finále ve fotbale


Dne 24.-25.10. 2022 se uskutečnilo mistrovství republiky středních škol ve fotbale. Hrálo se ve 4 skupinách po 4 týmech. První dva týmy ze skupiny postupovaly do bojů o 1.- 8. místo. Měli jsme reálnou šanci hrát o umístění v první osmičce. Od postupu nás dělila jenom jedna branka, protože rozhodoval až počet vstřelených branek. I tak jsme dosáhli umístění v „TOP 10“.Gratulujeme k první desítce nejlepších týmů v republice a děkujeme za skvělé výkony na hřišti.

Fotbalový tým: Slaměna Jakub 4.K, Hamala Tomáš 4.K, Linda Marek 4.K, Kochaníček Adam 4.K, Hambálek Aleš 4.K, Novotný Jakub 4.L, Opravil Pavel 4.L, Šánek David 4.L, Chytil Karel 2.L, Chovanec Šimon 4.E, Divoka Pavel 4.E, Šůstek Adam 4.H, Struhař Aleš 4.H, Vaculík Tomáš 4.B, Hnilo Ondřej 4.B, Marčík Dominik 3.A.


Logická olympiáda


Z celkového počtu 1560 soutěžících v Kategorii C (studenti středních škol) Logické olympiády se do krajského kola probojoval i zástupce naší školy: Amin Ibrahem  z 1.H. Srdečně blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.


BBC, neboli Bridge Builder Contest


je stavitelskou soutěží tříčlenných týmů složených ze studentů středních škol, kterou pořádá studentská organizace IAESTE ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně.Tým musí postavit most ze dvou balíčků špejlí, provázku a lepidla, kterým překlene 75 cm mezeru mezi dvěma stoly.Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Kategorie A staví most doma a Kategorie B staví most na místě. Na konci dne byly mosty zhodnoceny porotou po vzhledové stránce – originalita/design, poté zváženy a podrobeny zátěžové zkoušce. Most s nejlepším poměrem své hmotnosti a nosnosti a s přihlédnutím k bodům za design vyhrává!Našim žákům ze 3.K a 3.L se podařili v obou kategoriích získat krásné 4. místo. Výsledky byly tentokrát velmi těsné. Tímto také děkujeme všem zúčastněným žákům, kteří reprezentovali naši školu. Ze třídy 3.L: Julie Daňová, Klára Munclingerová, Helena Kramplová, Vít Juřenčák, Tomáš Kaňa a Jiří Novák, ze třídy 3.K: Radim Zálešák, Lukáš Johaník a Marek Kopták.


Krajské kolo ve volejbale chlapců


Dne 25.10.2022 se uskutečnilo krajské kolo ve volejbale chlapců. Družstvo SPŠ Zlín jelo do Valašského Meziříčí, kde se utkaly 4 družstva. Turnaj byl celkem vyrovnaný, ale nakonec jako nejlepší se ukázal tým Gymnázia Valašského Meziříčí, který postoupil do republikového finále. Naši chlapci i přes svou bojovnost a šikovnost nakonec skončili čtvrtí. Děkujeme za reprezentaci školy.
 

Kraje pro bezpečný internet


Ve školním roce 2022/2023 se do projektu KPBI zapojí všichni vyučující ICT a všichni žáci prvních a druhých ročníků naší školy.


Středoškolské hry ve volejbale


V úterý 27.9. 2022 se zúčastnila naše děvčata Středoškolských her ve volejbale, které se konaly na SZŠ Zlín. Děvčata podala krásný, bojový výkon a umístila se na pěkném 4. místě. Všem děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy. (Kadlčíková Gabriela 3.L, Kulíšková Natálie 3.L, Moučková Aneta 3.L, Munclingerová Klára 3.K, Tománková Vendula 3.L, Brabcová Tereza 2.L, Zelingerová Marie 2.K)


Měsíční stáž v LOXIA Praha


Dne 21.9.2022 třída 4.K navštívila stavební veletrh FOR ARCH v Praze. Žák této třídy, Karel Ševčík, zde převzal ocenění od firmy WIENERBERGER-POROTHERM, za třetí místo v celostátní soutěži Středních škol.

Dále také převzal speciální ocenění (jako vítězný student za 3.ročníky Středních škol) za svůj projekt rodinného domu od projekční a architektonické kanceláře LOXIA Praha. Získal měsíční stáž v této projekční firmě a iPad.

Gratulujeme!!


Středoškolský atletický pohár


Dne 14.9.2022 se na stadionu Jiskra v Otrokovicích konalo okresní kolo SAP, kterého se účastnilo jak družstvo dívek: 

Bašková Magdaléna 4.L, Velfová Eliška 4.B, Kadlčková Gabriela 3.L, Moučková Aneta 3.L, Kulíšková Natálie 3.L, Tománková Vendula 3.L, Krajčová Kristýna 3.L, Zelingerová Marie 2.K, Kohoutová Bára 2.K, Žeravová Karolína 2.K, Jurčíková Anna 2.K,

tak i družstvo kluků: Maňásek Filip 4.K, Šichnárek Pavel 4.B, Staněk Jan 4.B, Kovář Filip 4.E, Kučera Jakub 4.E, Žůrek Kryštof 4.A, Juřica Filip 4.A, Koňařík Adam 4.L, Sláma Šimon 2.L, Pernička Václav 2.G, Navrátil Ondřej 2.K, Hanáček Dominik 4.H.

I přes nepřízeň počasí se kluci umístili na 1. místě a holky na 2.místě. Obě družstva postoupily do krajského kola, které se uskuteční 29.9.2022 v Uherském Hradišti . Gratulujeme!


Celostátní kolo soutěže Wienerberger


wienerbergerPodle rozhodnutí odborné poroty pod vedením profesora Ing. Petra Hájka, CSc. z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha byly společností Wienerberger vyhlášeny výsledky 13.ročníku soutěže.

Karel Ševčík ze 4.K se umístil na krásném 3. místě a dále obdržel speciální ocenění architektonické společnosti Loxia. Blahopřejeme!


Erasmus+


V rámci projektu Erasmus+ vyrazili tři dny po maturitě naši absolventi – stavaři Lukáš Horka, Natálie Polaštíková a Tereza Hanáčková na tříměsíční plně placenou odbornou stáž do Budapešti.
Jsme rádi, že o dlouhodobou mobilitu projevili zájem a doufáme, že jim zahraniční stáž pomůže v profesním růstu, jelikož jsme jedna z mála škol, která svým žákům získání těchto zkušeností umožňuje.

Soutěž Čtenář školy zná svou vítězku!


Během školního roku probíhala na naší škole literární soutěž Čtenář školy. Soutěže se pravidelně zúčastňovalo celkem 6 velmi pozorných čtenářek a čtenářů. Nejlepší řešitelkou kvízových otázek a celkově nejlepší čtenářkou školy se stala Marcela Janušková z 3. L, která kromě knih v soutěži přečetla za školní rok bezmála 10 knih. Marcela byla odměněna hodnotnou poukázkou na pořízení nových knih v knihkupectví Luxor. Přejeme jí, aby jí blízký vztah ke knihám vydržel i nadále.