Nabídka práceStřední průmyslová škola Zlín přijme mzdovou účetní a personalistku.
Předpokládaný nástup dle dohody (možno ihned), místo výkonu práce Zlín, třída Tomáše Bati 4187. Celý text.

 

V případě zájmu kontaktujte prosím ředitele školy, Ing. Radomíra Nedbala, tel. 731 508 363, email: reditel@spszl.cz

Úřední hodiny


Úřední hodiny v době letních prázdnin jsou v pondělí a středu od 9 do 13 hodin.


Podzimní termíny maturitních zkoušek


Termíny konání profilových maturitních zkoušek v podzimním termínu 2024:

  • 30. srpna – praktická maturitní zkouška
  • 12. září – ústní maturitní zkoušky 4. A, 4. E, 4. G, 4. L
  • 13. září – ústní maturitní zkoušky 4. B, 4. F, 4. H, 4. K

Škola pošle pozvánky k profilovým zkouškám doporučeným dopisem v průběhu července.

Termíny konání společných maturitních zkoušek v podzimním termínu 2024 jsou od 1. do 10. září.

Pozvánky k didaktickým testům pošle škola elektronicky do emailu dne 15. srpna.


Přihlášky k maturitě – PODZIM 2024


Přihlášky k maturitní zkoušce v opravném termínu Podzim 2024 jsou připraveny k podpisu na studijním oddělení A 05 u paní Kaplanové každý pracovní den od 8 do 15 hodin.

Termín přihlášení: do 25. 6. 2024

Žáci s certifikátem z AJ přinesou pouze novou žádost o prominutí zkoušky z AJ v podzimním termínu, kopii certifikátu ne. Žáci konající ústní zkoušku z českého jazyka, doloží k přihlášce seznam četby pro podzimní termín MZ.


Volby do Školské rady


Ve dnech 7. – 14. května proběhly prostřednictvím anketního formuláře v Bakalářích volby do nové Školské rady. Zvoleni byli níže uvedení zástupci. Funkční období nové rady  je od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027.
Zástupci pedagogických pracovníků:
Mgr. Petr Fajgar
Ing. Eva Netopilová
Zástupci rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
Martin Peprna
prof. Ing. Michal Staněk, Ph.D.

Druhé kolo přijímacího řízení v roce 2024


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů; s vyhláškou č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a se zákonem č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje Střední průmyslová škola Zlín druhé kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů o vzdělávání do 1. ročníku ve školním roce 2024 / 2025. Podrobnosti naleznete v sekci UCHAZEČI – PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.


Exkurze do Třineckých železáren


V pondělí 29. ledna 2024 se uskutečnila exkurze žáků 3. a 2. ročníku oborů strojírenství a technického lycea do Třineckých železáren. Tato návštěva má pro studenty těchto oborů mimořádný význam vzhledem k jejich technickému zaměření a široké škále strojních technologií, které jsou v dané huti využívány. Prohlídka takovýchto podniků má pro studenty přínos zejména z důvodů praktického pochopení teoretických znalostí z výuky, ale také jim to může pomoci při budoucím profesním směřování.

Je třeba zdůraznit, že Třinecké železárny jsou nejen široce známým názvem, ale také největším podnikem svého druhu ve střední Evropě. Zároveň má tento podnik bohatou historii sahající až do 19. století, kdy vznikl na území tehdejšího Rakouska-Uherska. Významnou dominantou celých Třineckých železáren jsou vysoké pece, které jsou posledními mohykány na území České republiky.


Přihlášky ke studiu


Úřední hodiny pro odevzdání přihlášky ke studiu, výpisu z přihlášky:
 
pondělí – pátek:  7,30 – 15,00 hod.
 
Po úředních hodinách využijte schránku na budově školy.
(na formuláři vždy uveďte telefonní kontakt na zákonného zástupce)
 

Kuchařka


Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín hledá pracovníka na pozici KUCHAŘ/KA na HPP, 8 hodin denně, nástup možný ihned nebo dle dohody. Požadovaná praxe v oboru min. 5 let. Životopisy zasílejte na e-mail : jaskova@spszl.cz. V případě zájmu a pro bližší informace kontaktujte paní Jaškovou, vedoucí školní jídelny na tel.: 577 005 370, mobil: 734 586 021.


Exkurze do Třineckých železáren a firmy Novogear


Žáci tříd 2. B a 2. H dne 6. 11. 2023 navštívili Třinecké železárny, a.s. v Třinci. Viděli zde výrobu surového železa ve vysoké peci č. 4, výrobu kontislitků v ocelárně na zařízení pro plynulé odlévání oceli a na závěr exkurze výrobu kolejnic na válcovací trati. Ve firmě Novogear, a.s. ve Frýdku-Místku byli seznámeni s kompletní výrobou ozubení.


Hyundai


V letošním roce navštívili žáci druhých ročníků automobilku Hyundai v Nošovicích. V rámci exkurze si žáci prohlédli výrobní linku a seznámili se s aktuální výrobní řadou automobilů Hyundai, které se momentálně v Nošovicích vyrábějí. Jedná se o typovou řadu vozů i30, Tucson a elektromobil Kona Electric. 

Erasmus+ Barcelona


Náš pobyt v Barceloně v říjnu 2023 byl skvělým mixem práce a zábavy. Pracovní prostředí nám nabídlo inspiraci a motivaci. Volný čas jsme strávili prozkoumáváním města, ochutnáváním místní kuchyně a navazováním nových přátelství mezi sebou. Barcelona je velmi krásné inspirativní město, které jsme si všichni zamilovali. Doporučujeme toto místo nejenom pro práci, ale i pro odpočinek a kulturní dobrodružství.Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, díky kterým jsme mohli do Španělska vycestovat – ředitelství naší školy, agentuře Bamos, Evropské Unii a v neposlední řadě skvělé paní učitelce Evě Netopilové. Účastníci pracovní stáže. Fotogalerie


PRÁVNÍ VĚDOMÍ


Ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje byl ve dnech 5. a 6. října 2023 pro všechny žáky 1. ročníku naší školy realizován program PRÁVNÍ VĚDOMÍ.

Program byl veden policejním preventistou formou přednášek, doplněných prezentací k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahujícímu se k situacím, se kterými se mohou žáci setkat v běžném životě. Byly uvedeny i konkrétní příklady z policejní praxe a vedena diskuse o dané problematice. Žáci byli seznámeni se základními právními pojmy a byla jim vysvětlena trestněprávní odpovědnost zaměřena na mladistvé.


EUROPASSY – informace pro maturanty


Vážení maturanti, 
zaslali jsme Vám v příloze školního emailu tzv. EUROPASS (v angličtině a němčině). Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády v zahraničí. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.

Český dne proti rakovině


Letos jsme se zúčastnili 27. ročníku Českého dne proti rakovině. Žáci třídy 3. L dokázali od spolužáků, zaměstnanců školy a v ulicích Zlína prodejem kytiček se světle modrou stužkou vybrat částku 20 042,- Kč, určenou na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických center. Tento ročník byl zaměřen na prevenci nádorů průdušek a plic.
Děkujeme dobrovolníkům a všem, kteří přispěli.

Podíl na zlepšení životního prostředí


V roce 2022 jsme odevzdali 0,14 t vysloužilých elektrospotřebičů, které byly následně předány zpracovatelům. Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý tento proces má samozřejmě dopady na životní prostředí – a to jak negativní, tak pozitivní. Vrácení materiálu do oběhu však především znamená úsporu primárních zdrojů – není například nutné těžit rudu pro získání železa, mědi, stříbra, nebo zlata. Dopady na životní prostředí jsou v takovém případě mnohonásobně vyšší. Rozdíly mezi náklady životního prostředí na těžbu primárních zdrojů a náklady životního prostředí na systém sběru a recyklace, jsou součástí výpočtu úspor a pozitivních dopadů na životní prostředí.


Pevnost poznání


V minulém týdnu se studenti tříd 2.G a 3.H oboru technické lyceum zúčastnili exkurze do Pevnosti poznání v Olomouci.

Tato exkurze byla výhrou v Krajské matematické soutěži třídních kolektivů.

Více fotografií v Galerii.