Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám


Škola připravuje pro zájemce o studium na naší škole přípravné kurzy. V případě příznivé epidemiologické situace proběhnou kurzy v březnu a dubnu 2022. Elektronické přihlášky budou k dispozici na stránkách školy na konci listopadu 2021.