Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám


Zaregistrovaní zájemci o přípravné kurzy obdrží týden před začátkem kurzů zprávu na e-mail uvedený v přihlašovacím formuláři.


Škola připravuje pro zájemce o studium na naší škole přípravné kurzy. V případě příznivé epidemiologické situace proběhnou kurzy v březnu a dubnu 2022. Elektronické přihlášky budou k dispozici na stránkách školy na konci listopadu 2021.

Potvrzení o přihlášení do přípravného kurzu obdržíte ihned po odeslání elektronické přihlášky. Prosím netelefonujte do školy kvůli dalšímu ověření.

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SPŠ ZLÍN v roce 2022

Přípravné kurzy pro žáky 9. třídy ZŠ se konají v termínech: 15. března (ÚT), 22. března (ÚT), 29. března (ÚT) a 7. dubna (ČT).

Kurzy jsou určeny pouze pro žáky, kteří si podají v tomto školním roce zároveň přihlášku ke vzdělávání na naší škole.

Zájemci o přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka se mohou přihlásit elektronicky na našich webových stránkách.

Přípravné kurzy pro zájemce jsou zdarma.

Přípravné kurzy budou začínat v 15:30 hodin, skončí v 17:15 hodin (2 x 45 minut + 15 minut přestávka). Žáci si s sebou přinesou psací potřeby a papír nebo blok.

V případě dotazů kontaktujte paní Havlíkovou na sekretariátu školy, telefon: 577 005 313, email: havlikova@spszl.cz.

UPOZORNĚNÍ:

Přihláška ke vzdělávání na SPŠ Zlín není zároveň přihláškou k přípravným kurzům!

Kapacita přípravných kurzů je omezena počtem 180 žáků.

Časový harmonogram přípravných kurzů