Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám


Formulář pro přihlášení na přípravné kurzy.

Škola připravuje pro zájemce o studium na naší škole přípravné kurzy. Elektronické přihlášky budou k dispozici na stránkách školy na konci listopadu 2022.

 

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SPŠ ZLÍN v roce 2023

Přípravné kurzy pro žáky 9. třídy ZŠ se konají v termínech: 14. března (ÚT), 21. března (ÚT), 28. března (ÚT) a 11. dubna (ÚT).

Kurzy jsou určeny pouze pro žáky, kteří si podají v tomto školním roce zároveň přihlášku ke vzdělávání na naší škole.

Zájemci o přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka se mohou přihlásit elektronicky na našich webových stránkách.

Přípravné kurzy pro zájemce jsou zdarma.

Přípravné kurzy budou začínat v 15:30 hodin, skončí v 17:15 hodin (2 x 45 minut + 15 minut přestávka). Žáci si s sebou přinesou psací potřeby a papír nebo blok.

Časový harmonogram kurzů

V případě dotazů kontaktujte paní Havlíkovou na sekretariátu školy, telefon: 577 005 313, email: havlikova@spszl.cz.

UPOZORNĚNÍ:

Přihláška ke vzdělávání na SPŠ Zlín není zároveň přihláškou k přípravným kurzům!

Kapacita přípravných kurzů je omezena počtem 180 žáků.