Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám


PŘIHLÁŠKA NA PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SPŠ ZLÍN v roce 2024

Přípravné kurzy pro žáky 9. třídy ZŠ se konají v termínech: 19. března (ÚT), 26. března (ÚT), 4. dubna (ČTVRTEK) a 9. dubna (ÚT).

Kurzy jsou určeny pouze pro žáky, kteří si podají v tomto školním roce zároveň přihlášku ke vzdělávání na naší škole.

Zájemci o přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka se mohou přihlásit elektronicky na našich webových stránkách. Systém pro přihlášení bude aktivní od 24. listopadu 2023.

Přípravné kurzy pro zájemce jsou zdarma.

Přípravné kurzy budou začínat v 15:30 hodin, skončí v 17:15 hodin (2 x 45 minut + 15 minut přestávka). Žáci si s sebou přinesou psací potřeby a papír nebo blok.

V případě dotazů kontaktujte paní Havlíkovou na sekretariátu školy, telefon: 577 005 313, email: havlikova@spszl.cz.

UPOZORNĚNÍ:

Přihláška ke vzdělávání na SPŠ Zlín není zároveň přihláškou k přípravným kurzům!

Kapacita přípravných kurzů je omezena počtem 180 žáků.

Podrobný rozpis termínů.