Maturita


Student doing the test exam

Společná maturitní část

pro školní rok 2020/2021


Společná část maturitní zkoušky se skládá ze dvou povinných zkoušek:

Český jazyk a literatura

 • Didaktický test

Matematika nebo Cizí jazyk – žák si volí

 • Matematika se skládá z didaktického testu
 • Cizí jazyk se skládá z didaktického testu

Nepovinné zkoušky (až dvě):

 • cizí jazyk (didaktický test)
 • matematika(didaktický test)
 • matematika rozšiřující (didaktický test)

Jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části maturitní zkouškyPODZIM 2021

Podrobné posunuté jednotné zkušební schéma pro jarní zkušební období MZ v roce 2021 ke stažení  PDF  DOCX

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky 

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová maturitní část

pro školní rok 2020/2021


Povinné zkoušky, určené pro všechny obory:

Český jazyk a literarura

 • písemná práce
 • ústní zkouška

Cizí jazyk ze společné části

 • písemná práce
 • ústní zkouška

Další 3 zkoušky – podle oborů vzdělávání ke stažení PDF  DOCX

Kritéria hodnocení profilové maturitní zkoušky ke stažení PDF  DOCX

college-student

Důležité informace


 • Dne 27. července 2021 obdrželi všichni přihlášení maturanti výpisy z přihlášky k maturitní zkoušce do e-mailu, který je uveden na přihlášce. Pokud zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu plskova@spsz.cz nejpozději do 2. srpna 2021.
 • Pozvánky k didaktickým testům, které se konají v září 2021, zašleme dne 16. srpna 2021 rovněž elektronicky na e-mail.
 • Pozvánky k ústním maturitním zkouškám, které se konají ve dnech 7. a 8. září, odešle škola v průběhu srpna doporučeně poštou. 
 • Informace ke všem fázím maturitní zkoušky (https://maturita.cermat.cz/)
 • Přehled změn v maturitní zkoušce jaro 2021 v návaznosti na opatření MŠMT ke stažení  PDF  DOCX
 • Poznámka k výběru cizího jazyka – pokud si žák zvolí ve společné části cizí jazyk (didaktický test), bude v profilové části skládat povinně zkoušku z cizího jazyka (ústní zkouška a písemná práce).
 • Poznámka k matematice rozšiřující – obsahem i formou vychází z Matematiky+
 • Poznámka k rozsahu písemné práce z českého jazyka a literatury – minimálně 250 slov, 120 minut.
 • Poznámka k rozsahu písemné práce z cizího jazyka – 2 texty o rozsahu 70 – 80 slov a 130 – 150 slov, 70 minut.
 • Školní seznam literárních děl z českého jazyka ke stažení PDF  DOCX
 • Témata profilových zkoušek z cizích jazyků ke stažení  PDF  DOCX