Povinně zveřejňované informace


rada

Školská rada


Školská rada je orgán, který je zřízen na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení a sestává se ze zástupců zřizovatele, zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků či studentů a pedagogických pracovníků školy.

Počet členů naší školské rady je 6. Funkční období člena rady je 3 roky.

Členové školské rady:

Mgr. Štěpán Bekárek – jmenován Radou ZK
Ing. Josef Říha – jmenován Radou ZK
Martin Peprna – zvolen zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
Markéta Vykoukalová – zvolena zákonnými zástupci žáků a zletilými žáky
Ing. Eva Netopilová – zvolena pedagogickými pracovníky školy
Mgr. Petr Fajgar – zvolen pedagogickými pracovníky školy
GDPR

GDPR


Střední průmyslová škola Zlín, třída Tomáše Bati 4187, 760 01 Zlín, IČ: 00559482 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jejím zřizovatelem.
Hlavním úkolem je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Kontakt na pověřence: poverenec.oou@spszl.cz

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace,
která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely: