Jednotná přijímací zkouška


Ředitel Střední průmyslové školy Zlín oznamuje všem uchazečům a jejich rodičům změny v souvislosti s konáním jednotných přijímacích zkoušek, viz „Opatření obecné povahy“ č.j.: MSMT-4337/2021-6 a MSMT-583/2021-3:  

  • S ohledem na současnou epidemickou situaci dochází k posunu termínu konání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a literatury a z matematiky na dny 3. a 4. května 2021, náhradní termín je stanoven na  2. a 3. června 2021. 
  • Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce zašle ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna. 
  • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 na 85 minut). 
  • Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky je přílohou tohoto oznámení.  
  • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května a nejpozději 21. května 2021